Güzel Koku | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Güzel Koku


Cenâb-ı Hakk’ın insanoğluna lütfettiği nimetlerden biri de güzel kokudur. İslâm’da güzel koku, kişideki temizliği tamamlayan bir unsur olarak kullanılmıştır. Yoksa gayr-ı müslim milletlerde olduğu gibi, istenilmeyen kokuları kamufle etme gibi bir gâyesi yoktur.

Koku sürünmek de, meşru olan süslenme yollarından biridir. Peygamberimiz (s.a.v.) dünyada sevdiği üç şeyden birinin güzel koku olduğunu, kötü kokulardan hem insanların, hem de meleklerin nefret ettiğini, câmilere ve cemaatlere giden erkeklerin güzel kokular sürünerek gitmelerini, soğan, sarımsak (biz ona bir de sigara ekleyelim) gibi ağır kokulu şeyler yedikleri zaman cemaatlere gitmemelerini emretmiştir.

“Dört şey Peygamberlerin sünnetlerindendir: sünnet olma, güzel Koku sürünme, misvak kullanma bir de nikâh peygamberlerin sünnetlerindendir. Bu Hadis-i şerife göre güzel koku, bütün peygamberlerin devam ettirdiği bir sünnettir. Enes bin Malik’in naklettiğine göre Peygamber Efendimizin (s.a.v) kendisine hediye edilen hoş kokuyu geri çevirmemesi, konunun ehemmiyetini göstermektedir. Koku hususunda alkol meselesine dikkat edilmelidir. İbadetlerimizin sahihliği açısından seçici olmakta fayda vardır. Kokunun insanı etkileyen, cezbeden, yani ilgi uyandıran bir yönü vardır ki, bu tesiri sebebiyle İslâm Dini, koku sürünmede bazı ölçü ve sınırlamalar getirmiştir.

Erkeklerin Güzel Koku Sürünmesi ciddiyetle lazımdır. Özellikle dışarda her daim koşturmacada olan erkeklerin bu konuya daha çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Erkeklerin din kardeşi olan erkeklere güzel kokmak niyetiyle, koku sürünmesi sünnettir. Ancak bunun tam zıddı olarak, mahremi olmayan kadınların dikkatini çekmek niyetiyle nefsaniyeti tahrik edecek kokular sürünmesi ise câiz değildir.

Kadının Güzel Koku Sürünmesi ise ancak meşru daire çerçevesinde olabilir. Kadının koku sürünmesini sınırlayıcı pek çok Hadis-i Şerif mevcuttur. Bu sınırlamaların en büyük sebebi, “başta kadının ırz ve namusunu, sonra da toplumun ahlâkını” korumaktır. Kadının sokakta veya kendisine dinen yabancı erkeklerin yanında koku sürünmesi, haram kılınmıştır. Zira kadının yaratılıştan gelen çekiciliği, kokunun cezbedici özelliği ile birleştiğinde, ahlâken zayıf yaratılışlı erkeklerin ve kadınların kötü bir duruma düşmesine sebebiyet verir. Hadis-i şerifler, kadına, yabancı erkeklerin yanında koku sürünmeyi şu şekilde yasaklamıştır: “Kadın, sokağa çıkarken koku sürünmesin.” Diğer bir hadisi şerifte

“Bir kadın, cezbedici koku sürer ve erkekler de ona bakarsa, evine gelinceye kadar Allah Teâlâ’nın gazabında olur.” Peygamberimiz (s.a.v) ‘in ikazlarından açıkça anlaşıldığı üzere, kadına yasak olan güzel koku, dışarı çıkarken erkekler üzerinde bırakması muhtemel nefsânî tesir sebebiyledir.

Cenâb-ı Hak, cümlemizi, emirlerini en güzel şekilde anlayan, Resul’ünün Sünnet-i Seniyyesini en doğru şekilde uygulayan kullarından eylesin.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın