Habib-i Neccar Hazretlerini Ziyaret | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Habib-i Neccar Hazretlerini Ziyaret


dsc_0022

Emri Bil Maruf çalışması kapsamında Hatay Merkez’de bulunan ve Kur’an-ı Kerim’de Yasin-i Şerif suresinde zikredilen mübarek zat Habib-i Neccar Hazretlerinin kabri şerifini Hatay grubu ziyaret etti.

 

Ziyaret esnasında Yasin-i Şerifler, kısa sureler ve dualar okuyarak bütün müminlerin geçmişlerine hediye olarak gönderildi.

 

 

HABİB-İ NECCAR HAZRETLERİ KİMDİR ?

 

Antakya’lı bir Allah dostu olan Habib-i Neccar, bir inanç abidesi ve Kur’an-ı Kerim’de Yasin Suresinde övülen şehittir. Marangozluk yaptığı için Neccar ismiyle anılmıştır. Şehrin yakınında bulunan dağdaki mağarada Allah‘a ibadet ediyor ve puta tapanlardan ayrı yaşıyordu. Dağda koyunlarını otlatırken iki elçiyle karşılaştı, Onlara;

 

“Kim olduklarını ve nereden geldiklerini sordu” Elçiler;

 

“Biz Hz. İsa’nın elçileriyiz. İnsanların putları terk edip Rahman olan Allah’a ibadet etmelerini hatırlatmak ve gelecek olan son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’i müjdelemek üzere geldik” dediler. Habib-i Neccar;

 

“İlahi elçi olduğunuzu ispat edecek bir deliliniz var mı?” Elçiler;

 

“Biz! Allah’ın izniyle hastaları iyileştirir, körlerin gözünü açar ve ölüyü diriltebiliriz” dediler. Habib-i Neccar, iki yıldan beri hasta olan çocuğunu onlara gösterdi ve onu iyileştirmelerini istedi. Elçiler Allah’a dua ettiler ve çocuk iyileşti.

 

Bunun üzerine Habib-i Neccar, elçilerin davetini kabul etmiş ve müjdelenen son peygamber Hz. Muhammed’in geleceğini 600 sene önceden kabul ederek O’na iman etmiştir. Elçilerin davetini kabul etmeyen halkın, onları öldürmek istediğini duyan Habib-i Neccar şehrin uzağından koşarak gelmiş ve halka nasihat ederek, elçilere inanmalarını istemiştir.

 

“Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmim! Bu elçilere uyunuz! dedi. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir.” (Yasin Suresi, 20-21)

 

Şehir halkı O’nun nasihatını dinlemedi, Habib-i Neccar’ı taşlayarak öldürdüler. Şehit olan Habib-i Neccar Allah tarafından Cennetle müjdelendi. “Gir Cennete denildi. Rabbi’min beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını keşke kavmim bilseydi dedi.” (Yasin Suresi, 26)

 

Fatih Medreseleri Heyet Kurulu Üyesi ve Hatay Ekibi Sorumlusu Ahmet Binici hocamız yaptığı değerlendirmede; “Mevla Teala Habib-i Neccar hazretlerinin şuurunu, samimiyetini ve fedakarlığını bizlere ve tüm müminlere ikram eylesin. O, İsa (a.s)’nın elçilerini korumak ve halkını Hak dine davet etmek için canı pahasına elinden geleni yaptı ve bu yolda şehit düştü. Allah’ın ifadesiyle “Cennete gir” buyrularak yüce mertebeye ulaştı. Bugünde bizler ne pahasına olursa olsun yüce Peygamberimize, yüce dinimize ve hakiki Allah dostlarına sahip çıkmayı ve onların yolundan gitmeyi cümlemize ikram eylesin” dedi.

 

Mevla Teala cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. (Amin)

 

 

Yorum yapın