İlahiyat Fakültesinde Mezuniyet Rezaleti | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

İlahiyat Fakültesinde Mezuniyet Rezaleti


Bu Yazıyı İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mezuniyet Töreninden Dolayı Kaleme Almış Bulunuyoruz

Halkımızın din Âlimlerine, hoca efendilere ve yetiştirildikleri yerlere büyük saygı ve hürmeti vardır. Ama maalesef bazı kendini bilmez, dini şuur ve hassasiyetten mahrum olan insanlar halkımızın bu duyarlılığını hiçe sayarak adeta İslam adı altında Kur’an ve Sünnetle bağdaşmayan, çok çirkin hareketlere imza atarak halkımızın duygularıyla oynamaktadırlar. Örneğin ilahiyat, ilahiyatçı deyince halkımızın hatırına gelen nedir? Dinini öğrenen, Allah’tan korkan, Resulünü tanıyan, İslami edep ve terbiye alan bir şahsiyet aklımıza geliyor değil mi? Ama her şey bazen insanın düşündüğü gibi olmuyor. Bizans külahları altında, adeta papaz kıyafetleri içinde, Müslüman kimliğinden tamamen uzak bir görüntü içinde dini suiistimal ederek halkımıza ihanet eden bu şahsiyetler insanın içini sızlatmakta. Dünya İslam Âleminin üzerine çullanmış, her taraftan üzerimize gelirken özellikle cennet vatanımıza darbeler vurulmaya çalışılırken Müslümanların kan ağladığı şu zamanda, vur patlasın çal bizim yoldan çıkmış geleceğimiz oynasın havasında kutlanan bu mezuniyetin ev sahiplerine hangi yavrumuzu teslim edebiliriz.

Hâlbuki ayet ve hadislerin, müçtehit ve Âlimlerin ön plana çıktığı bir mezuniyet olması gerekirken bu kutlamanın hangi akılla izahı olabilir. Bu mezuniyet töreni hakikaten bir gelecek vaat ediyor mu veya onların öyle bir derdi var mı acaba?

Bu hadisenin İslam’i oluşum altında olması insanı hepten kahrediyor. Çünkü bunlara dışarıdan bakıldığında geleceğin dindar anne ve babaları olarakta bakılıyor. Ve bunlar insanların karşısına geçip müftü olacaklar, vaiz olacaklar, imam ve Kur’an kursu hocaları olacak halkımıza fetvalar verecekler. Bu insanlara kimi teslim edeceğiz. Heyhat. Ya Rab bu ümmetin sonu ne olacak sen muhafaza eyle Ya Rab.

Mezuniyet törenlerini 13-15 yaşındaki bir gence dahi seyrettirseniz vallahi bunun dinle hiçbir alakasının olmadığını onlarda söyleyeceklerdir.  Çünkü ne üzenlerindeki kıyafetin, nede yapmış oldukları sunumun İslam’la Kur’an’la uzaktan yakından alakası yoktur.

Bu mezuniyeti organize eden sözde dekanların İslami şuur ve ahlaktan yoksun oldukları da çok bariz şekilde ortada.  Mezuniyet töreni yaparken herhalde bazı kesime “bakın biz ne kadar modern ilahiyatçılarız bizden çekinmenize gerek yok” diyerek İslam’dan çok uzak bir yaşantı ve düşüncede olduklarını ortaya koymuş oluyorlar.

Bir zamanlar medreseleri yıktılar cihangir olacaklardı. Cihana rezil oldular. Neye mal olursa olsun Medreseler açılmalı.  Gâvurun çizmesi altında ezildik, sindirildik, içimizi boşalttılar. Şimdide imanımızla oynuyorlar.

O yüzden diyoruz ki “Medrese, Medrese, gerisi vesvese”

Medreselere sahip çıkmak bizden Muvaffakiyet Allah’tandır

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın