İsyana Hayır | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

İsyana Hayır


Yahudi Ve Hristiyanlar İçin Her Gün Aynıdır, Müslümanlara Karşı Her Daim Düşmanlıkları Devam Ediyor…

Hak batıl mücadelesinde yine sıradan bir gün geride kaldı. Bu günde kimi nefsine hâkim olup kazandı, kimisi ise nefsine yenik düşüp hüsrana uğrayanlardan oldu. Artık önümüze bakmak lazım, misyonerlerin yılbaşını bahane ederek bir günleri daha geride kaldı. Onlar Müslümanlara olan oyunlarından vazgeçmeyecekler. Bizde hakkı hakikati yaymaktan, doğruları her yerde ifşa etmekten vazgeçmeyeceğiz.

Unutmayacağız ki bir insan ancak Yahudi ve Hristiyan olursa, Yahudi ve Hristiyan ondan razı olur. Yoksa Yahudi ve Hristiyan ondan razı olmaz. Rabbim bunu Kur’an-ı Azimüşşan’da beyan ediyor. Allah rızası için okuyacaksın, araştıracaksın, tarihine göz atacaksın. Bunlar senin yüzüne karşı gülüp arkandan kuyunu kazan bir topluluktur. Bunlar senin arkandan kinlerinden, düşmanlıklarından dolayı tırnaklarının ucunu kemiren bir inanışa sahipler. Düşünsenize bir Yahudi ve Hristiyan İslam adeti gibi düğün yapar mı? Ya da senin önemli saydığın gün ve geceler onlar için ne kadar önemlidir? Onlar bizim bayramlarımızda neredeler peki? Kurban Bayramı günlerinde hayvan hakları diye halkı karıştıranlar bunlar değiller mi? Müslüman olmayan ülkelerde kurban telaşı olmazken, Müslüman olan ülkelerde Noel telaşı neden? Ramazan Bayramımızın ismini dahi kabullenemeyip Şeker bayramına çevirmek isteyen bunlar değiller de kimlerdir? Onlar bizimle alakalı, bizim halimizle alakalı hiçbir alameti kendilerinde yaşamak ve onu göstermek istemezler. Peki ya bize ne oluyor? Bunların oyunları bitmez, kıyamet sabahına kadar sürecek, o zaman biz Müslümanlar uyanık olacağız ve onların bu oyunlarına asla yenik düşmeyeceğiz. Alışverişlerimizde, oyun ve eğlencelerde, sohbet meclislerinde kökeni gayri Müslim olan hiçbir şeye ortak olmayacağız.

Rabbim buyuruyor ki; Onlardan size dost olmaz, ama sen diyorsan o benim dostum, o Müslüman imanını gözden geçirmesi lazım.

Ebû Musa el Eşâri (R.A)nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Bir kere ben Hz. Ömer (Radıyallahu Anh)e “Benim bir Hristiyan katibim var.” Dedim. O da : “Sana ne oluyor? Bir Müslüman katip edinsene, Allah’ın  “Ey İman edenler. Ne Yahudileri ne de Hristiyanları dost edinmeyin” ayet-i kerimesini hiç duymadın mı ?” buyurdu.

Bunun üzerine ben  “Onun dini kendine ait bana lazım olan yazısıdır.” Deyince   “Mademki Allah onları hor ve hakir kılmıştır. Ben onlara ikram etmem. Allah ki onları zelil (alçak) kılmıştır, ben onları aziz kılmam. Allah onları rahmetinden uzaklaştırmışsa ben onları yaklaştırmam.” buyurdu.

O zaman ben  “Basra’nın işi ancak onunla halloluyor.” deyince, Hz. Ömer (RA)  “farzetki o Hristiyan kâtip öldü. Onun ölümünden sonra ne yapacaksın? O öldüğünde ne yapacaksan şimdi yap. Bir Müslüman kâtip bul, ona muhtaç olma.” buyurdu.

Bizler mümin olarak kâfire benzeyen bir genç gördüğümüz zaman içimiz yanmalı. Bizler bu zamanda bu adetlere giden gençler için çok dua etmemiz lazım. İçimizin yanması lazım.

Allah ve Resulüne harp ilan etmiş, Müslümanlara düşmanlık ilan etmiş, senin gençliğini yoldan çıkarmak için, senin gençliğini dinsiz yapmak için her şeylerini yapan kişilere karşı sevgi besleyemezsin. Onlar sizi dininizden vazgeçirinceye kadar size düşmanlık yaparlar. Ellerinden ne geliyorsa yaparlar. Sen bir Müslüman olarak yapmazsın ama onlar yaparlar, çünkü onların ahlakında bu var. Her türlü fitnelerini ortaya koyarlar. Rabbim tüm Müslümanlara uyanık olmayı nasip eylesin.

Peygamberimizin zamanında Bedir savaşına baktığımız zaman düşmanlar, müşrikler kimisi evladı ile, kimisi amcası dayısı ile, kimisi babası ile çocuğu ile savaştı, mücadele verdi. Sen bunların dinine tabi olmadıkça onlar sana karşı her daim mücadele içindedirler. O zaman bizlerde tam tersi olarak düşüneceğiz. Benim Rabbime, peygamberime, kitabıma, dinime, Müslümanlara asi olan kişilere karşı kesinlikle sevgi beslememek gerekmektedir. Bu isterse evladın olsun yine böyledir. Çünkü kalpte iki zıt sevgi bir arada bulunmaz.

 

Hristiyan Ve Yahudilere Karşı Uyarmak Bizden, Uyanmak Sizden, Muvaffakiyet Allah’tandır.

 

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

 

 

Yorum yapın