Kalbin Cilası Sohbetler (2) | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Kalbin Cilası Sohbetler (2)


İnsanların bir araya gelip Allah’u Teâlâ’nın ve Peygamber efendimizin beğendiği, hoşnut olduğu şeyleri konuşmasına, istişare yapmasına, dertleşmesine, paylaşmasına sohbet denir. Ademoğlunun her anı sohbet ile geçer. Bu sohbet kimi zaman faydalı, kimi zaman zararlı olur. Ama bir gerçek var ki insan sohbetten etkilenir. Çünkü kelamda tesir vardır.
Peygamberimizin hayatına baktığımızda ashabını hep sohbet ile yetiştirdi. Her daim onlarla muhabbet etti. Kimi zaman sabah namazlarından sonra işrak vaktine kadar bir konu açar, o konu hakkında malumat verirdi. Kimi zaman ise rüyaları sorar, rüya görenin tabirine göre o zamanın ehemmiyetini açıklardı. Bilmemiz gereken bir gerçek daha var ki, peygamberimizin ashabı sadece peygamberimizi görmekle sahabe olmadı, ancak onun sohbetini dinlemek ile sahabe oldu. Abdullah İbn Mektum (ra)’un gözleri çocukluğundan beri dünyaya kapalıydı. Fakat gözleri dünyaya açık olan pek çok kişiden önce nurlanarak ilk Müslümanlar arasında yerini aldı ve sahabe-i kiram diye anıldı.
Nakişbendi Hazretleri de “Bizim yolumuzun temeli sohbettir” buyurarak kişinin manevi hallerinin dahi temelinin sohbetten geçtiğini açıkladı. Kişi sohbet neticesinde kulakları ile duyduğu ve ağzından çıkan ifadeler kalbine nakş olduğundan dolayı temeller muhakkak sohbetlerde atılıyordur.

Peygamber Efendimiz (sav) bizlere Salihlerin sohbetleri ile alakalı bu hususta şöyle buyuruyor; “Günah lekeleri ile kalbi paslanan kimse, Salihlerin sohbetinde bulunursa, kalbinin pası silinir, günah işlemesi zorlaşır, iyilik etme isteği artar”. Evet, şu kısacık dünya hayatında çok kuvvetli bir nefsimiz ve de peygamberler ile mücadelesini vermiş bir şeytan ile biz de mücadele ediyoruz. Şeytanın en kolay avladığı yerler iki kişinin nefsani sohbet meclisleridir. Fakat iki kişi Allah için bir araya gelirse, onların üçüncüleri Mevla Teâla olur ve şeytan onlara musallat olamayıp, galip gelemez.

Birgün Peygamberimiz (s.a.v) Sahabe-i Kirama hitaben buyurdu ki; ”Siz cennet bahçelerine uğradığınız zaman, oralardan istifade edin, yararlanın.” Ashab-ı Kiram; ”Dünyadaki cennet bahçeleri nerelerdir?” diye sordular. Peygamberimiz (s.a.v) ”Allah’ın adının anıldığı, kelamının okunduğu sohbet meclisleridir” buyurdu.

İmamı Rabbani Hazretleri Mektubatı Şerifinde de şöyle buyurmaktadır: “Kırk gün içinde bir ilim sohbetinde bulunmayan kimsenin kalbi kararır. Büyük günah işlemeye başlar; çünkü ilim kalbe hayat verir. İlimsiz ibadet olmaz”.
Sohbet, müridin terbiyesi için en tesirli yollardan birisidir. Sohbet, Nakşibendî yolunun esası ve temelidir. Sohbet meclislerinde İnsan ruhunun ihtiyacı olan manevi gıdalar ikram edilir, kalpler huzur bulur.
Kıymetli insanlar vakitlerimizin en değerli vakitleri muhakkak ki Salih insanlar ile yaptığımız sohbetlerimiz olacaktır. Gelin bu güzelliklerden istifade edip, kendimizi yetiştirelim.

Sohbetlere Sahip Çıkmak Bizden, Muvaffakiyet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın