Kastamonu Akşam Dersi Talebeleriyle Türbe Ziyareti ve Doğa Etkinliği | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Kastamonu Akşam Dersi Talebeleriyle Türbe Ziyareti ve Doğa Etkinliği


Fatih Medreseleri Kastamonu ve çevre iller sorumlusu Mehmet Odabaşı hocamız akşam dersi talebeleri ile Benli Sultan türbesini ziyaret ederek doğa etkinliklerinde bulundular.

Benli Sultan kimdir?

Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli (1500-1570) döneminde yaşamış ve menkıbelere göre onunla yakın münasebet içinde olmuştur. Halkın dini ve tasavvufi açıdan eğitilmesine çok büyük katkıları olur ve hatta Kanuni döneminin meşhur vaizlerinden Kastamonulu Şeyh Muharrem Efendi’nin onun müritlerinden biri olduğu rivayet edilir.

Türbesinde sekiz ve ön tarafta üç olmak üzere onbir sanduka vardır. Kıble tarafında en başta bulunan sanduka Bayrami şeyhi Mehmet Muhyiddin Efendi’ye aittir. Yanağında büyükçe bir ben bulunduğu için Benli Sultan lakabıyla meşhur olan Mehmet Muhyiddin Efendi’nin Tosya’dan, Sivas’tan veya aynı köyden ya da bir başka köyden gelip buraya yerleştiğine inanılır. 1500 yılları başında buraya gelerek II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim dönemleri ile Kanuni’nin saltanat yılları başına kadar yaşadığı söylenmektedir.

Gölgesinde riyazata çekilmiş olduğu ağacın altına yakın bir yerde asasını toprağa vurarak Allah’ın hükmüyle gayet leziz bir su fışkırmıştır. Bu suya da “asa suyu” denilmektedir.

Yorum yapın