Kendimizi Değiştirmedikçe Hiçbir Şey Değişmez | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Kendimizi Değiştirmedikçe Hiçbir Şey Değişmez


Mevla Teâlâ Hazretleri: içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceleyin gizlenen ile gündüz ortaya çıkan eşittir. İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar “Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez Allah bir kavme kötülük dilediğimi artık o geri çevrilemez onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur” buyurmaktadır.

Bu ayetler insan olarak sürekli bir şekilde ilahi denetime tabi olduğumuzu bildirerek bizleri şu düşünceye sevk ediyor: açıktan söylediklerimizde içimizde gizli tuttuklarımızda, gün ışığında yaptıklarımız da gecenin karanlığına bürünerek işlediklerimizde her an takip ediliyor, kayıt altına alınıyor. Yani hiçbir şey Allah’ın bilgisi dışında kalmıyor. Buna samimi olarak inanmalı ve bu inancı kendimiz için bir kontrol mekanizması gibi düşünmeliyiz. Ancak bu mekanizmanın sağlıklı işlemesi ve bizim adımıza yararlı neticeler doğurması için her yaptığımız davranışımız, hatta niyetlerimizin Yüce Allah’ın bilgisi ve kontrolü altında olduğu inancını taşımalı bu gerçeği bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız. Hem birey hem de toplum olarak yanlışlarımızı, hatalı davranışlarımızı zamanında fark edip kendimizi olumlu yönde değiştirebilmemiz bu mekanizmayı kalbimizde, yüreğimizde hissetmemize bağlıdır.

Bu Ayet-i Kerimeler yüce rabbimizin değişmez bir yasasını da bizlere hatırlatmaktadır: bir millet kendini değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Bu ilahi kanun her şeyden önce Allah’ın bize vereceği mükâfat veya cezalarını davranışlarımıza göre değişeceği gerçeğini hatırlatıyor. Dolayısıyla da bize çok önemli bir sorumluluk yüklüyor: O da kendimizi sık sık kontrol edip gerektiğinde düşüncelerimizde ve hareketlerimizde bir takım değişiklikler yapmamız gerektiğidir. Şayet bu sorumluluğumuzu unutur da olduğumuz hal üzerine kalmaya devam edersek bunun sonucuna razıyız demektir. Sözünü ettiğimiz bu değişim olumsuz yönde de olabilir. Yani bir kimse kendisinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe Allah da bunun karşılığı olarak onlara verdiği hayırlı nimetleri değiştirmez. Dolayısıyla değişim iki yönlüdür, olumlu veya olumsuz. Nasıl bir değişime gidersek Yüce Allah’ın hakkımızdaki iradesi de o yönde tecelli edecektir. Bu noktada iyi halimizi muhafaza etmeli, istikametimizi bozmamalıyız.

Ayet-i Kerimede beyan buyurulan değişimin konusu sadece uhrevi endişelerimizi giderecek olan davranışlar değildir. Dünyamızı her açıdan mamur kılacağımız bütün faaliyetlerimizde bu kapsamdadır. Bugün dünyada bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar hemen her alanda büyük değişikliklere değişimlere tanık oluyoruz. İslam ümmeti olarak son dönemlerde dünyanın diğer medeniyetleri karşısında geri kalmışlığının ana nedeni bilimde teknolojide ekonomide ve benzeri alanlarda etrafımızda meydana gelen gelişmelere seyirci kalmamız olduğu kadar, sahip olduğumuz kutsal değerlerimize, dini, ahlaki, millî ve manevi değerlerimize sahip çıkamayıp başka milletlerin kültürüne özenmemiz bulunmaktadır. Peygamber efendimiz (s.a.v) İki günü eşit olan zarardadır hadis i şerifi ile de kendimizi maddi ve manevi her yönden geliştirmemiz kaçınılmaz bir lüzumdur.

Rabbim nesillerimizi kuranın nuruyla nurlandırsın.

Hakikatleri Duyurmak Bizden Muvaffakiyet Allah’tandır

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın