Kur'an İle Mutlu Olan Çocuklar | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Kur’an İle Mutlu Olan Çocuklar


Fatih Medreseleri evlatlarınıza Kur’an-ı Kerim eğitimini sevdirerek öğretmeye devam ediyor.

Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrencilere hediyeler vererek onları mutlu ediyorlar.

KUR’AN-I KERİM İLE İLGİLİ BAZI HADİSLER;

Kur’an öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır. (Buhari)

Kur’an okuyan kimse, bunamaz. (Tirmizi)

Kur’an okunan yere rahmet ve bereket yağar. (Buhari)

Kur’an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. (Darimi)

Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz. (Hakim)

Kur’an okuyun! Kıyamette size şefaat eder. (Müslim)

Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur. (Darimi)

Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir. (İbni Mace)

67

68

Yorum yapın