Kur'an'ı Anlamak Ve Yaşamak | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Kur’an’ı Anlamak Ve Yaşamak


Kuran-ı Kerim, Yüce Allah tarafından Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e gönderilen son ilâhî kitaptır. Bu aziz kitabın muhatabı bütün insanlar, gayesi de, bütün insanların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamaktır. Bu gayeye ulaşabilmemiz için; Kur’an-ı okumamız, anlamamız, emir ve yasaklarına uymamız gerekir. Nitekim Yüce Allah Kur’an’da;

“(Ey Peygamber!) Bu, bir mübarek Kitaptır ki, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdik.”

“İndirdiğimiz bu Kur’an, mübarek bir Kitaptır. Ona uyun ve hükümlerine karşı gelmekten sakının ki, Allah’ın rahmetine erişesiniz” buyurmuştur.

Demek ki Kur’an-ı okumaktan maksat, O’nu anlamak, anlamaktan maksat da O’nun ahkâmı ile amel etmek ve gösterdiği yoldan yürümektir. Yani insan Kur’an-ı Kerim’i sadece okumakla yetinmemeli. İstenen ne ise, yaşantı ne ise Rabbimizin rızası hangi yönde ise kendimizi ona uydurmalıyız. Bitmez-tükenmez bir ilim, hikmet ve saadet kaynağı olan Kur’an; nuru ile âlemleri aydınlatan, ruhlara şifa veren, insanların güçlü bir vicdana ve sağlam bir imana sahip olmasına vesile olan, akılları ve gönülleri aydınlatan yüce bir kitaptır.

Öyle ise, hayatın manasını anlamamız, iyi bir insan olmamız, değişen ve gelişen dünyanın ağır şartlarını göğüsleyebilmemiz için, Kur’an’a başvurmamız ve O’ndan öğütler almamız gerekir. Bütün benliğimizle O yüce Kitaba yönelmeli, eşsiz güzelliklerini kavramalı ve ilkelerini hem kafamıza hem de gönlümüze nakşetmeliyiz.

İnsanlık ne zaman Kur’an’a yönelmiş ve O’nu rehber edinmişse, en ileri medeniyete sahip olmuştur. Peygamberimiz (s.a.v) bu gerçeği şöyle dile getirmiştir; “Şüphesiz ki Allah, Kur’an’la amel edenleri yükseltir, O’na uymayanları düşürür ve geri bırakır. Öyle ise Kur’an’a sımsıkı sarılınız, O’nu önder ve rehber edininiz. Çünkü Kur’an, âlemlerin Rabbi Allah’ın mübarek bir kelâmıdır.”

Kur’an’a uymak, hayatı daha canlı yaşamak demektir. Onun için Kur’an-ı okuyalım, iyi anlayalım ve ahkâmı ile amel edelim ki, Allah’ın rahmetine, dünya ve ahiret mutluluğuna erebilelim. Rehber, önder istiyor isek, işte Kur’an!

Konumuzu bir ayet meali ile bitirelim; “Ey İnsanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerin derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet gelmiştir.”

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın