Kusurları Araştırmamak | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Kusurları Araştırmamak


İnsanın en büyük zaaflarından biri kusur araştırmak, casusluk yapmak, gereksiz yere merak etmektir. Rabbimiz biz kullarına Hucurat Suresi 12. ayeti kerimesinde emreder; “Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın” bu ayet bizlere gösteriyor ki kusur araştırmak haramdır.

Rabbimizin sıfatlarından biri de “setr” yani örtendir. Rabbimiz kendi sıfatını da biz kullarının üzerinde görmek istiyor.

Bu sıfatı taşıyan, Peygamberimizin şu müjdesine nail oluyor. “Müslümanın kusurlarını gizleyen kimsenin, Allah Teâlâ dünya ve ahirette kusurlarını örter.”

Kardeşinin bir kusurunu görüp gizleyen, dünya sınavlarından bir tanesini daha kazanmış olacaktır.  Bu Müslümanın güzel özelliklerindendir. Casusluk yapmak, merak etmek, kusur araştırmak, ayıpları örtmemek, kötü bir huydur. Ayıp ve kusur araştırmak günah ve haramdır.

Şu kısacık dünya hayatında bizler de hata yapıyoruz, kusur işliyoruz. Bizlerin bu hali başkası tarafından aşikâr edilmesi bizi ne kadar üzecekse, kusurlarını araştırdığımız kimsede bu denli üzülecektir.

Bununla beraber günahını aşikâr edince, aslında o kişiye bu konuda cesaret vermiş olacağız. Özellikle evladımızda bir kusur, eksiklik gördüğümüzde, onun bu eksikliğini yüzüne vurmayıp, nasihat ve dua ile evladımıza yardım etmeliyiz.  Müslümanın asıl görevi kusur araştırmak değil bilakis onları öğretmektir.

Rivayet edilir ki halife Hz. Ömer Medine’de gece teftişine çıktığı bir sırada, bir evde türkü söylenmekte olduğunu işitti.

Pencereye yaklaşınca içeride, bir kadın ve bir adam görür.

Ve “Ey Allah’ın düşmanı! Sen bu isyanının Allahu Teâlâ’dan gideceğini mi sandın” diyerek çıkışmaya başladı.

Adam; “Ey müminlerin emiri! Dur acele etme;  ben bir kusur işledim, sen üç kusur işledin” dedi.

Ve şöyle sıraladı;

Birincisi;  Allah Teâlâ kusur araştırmayınız buyurduğu halde sen casusluk yaptın.

İkincisi; Allahu Teâlâ “evlere kapılarından girin” buyurduğu halde sen kapıdan girmedin, pencereden girdin.

Üçüncüsü Allah Teâlâ “Ey iman edenler, kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizde fark ettirip (izin alıp) ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin” buyurduğu halde sen selam vermeden izin almadan İçeriye girdin” dedi.

Bunun üzerine Hz Ömer:

“Seni affedersem ne gibi iyilikte bulunursun?” diye sordu.

Adam da: “Beni bağışlarsan bir daha bu İşe dönmem” dedi.

Rabbim bu kötü ahlaktan cümlemizi muhafaza eylesin.

Bununla birlikte kendi kusurlarımızı ifşa etmekte günahtır. Bir kişi gizliden işlediği kendi günahını başkalarına anlatarak, kendi günahına ortak şahit bulup ikinci defa aynı günahı işlemektedir. İşlenen kusur, ayıp, günah başkalarına anlatılmaz.

 Kusurlarını Araştırmamak, Onları Örtmek Bizden Muvaffakiyet Allah’tandır

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın