Maskesi Düşen Avrupa | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Maskesi Düşen Avrupa


Onlarca yıldır Müslümanların kanını emen Avrupa’nın yüzü düşmeye başladı. Çünkü Avrupa bütün otoritesini korku üzerine kurmuştur. Şefkat ve merhametten asla nasibi yoktur. Gerek Hollanda gerek Almanya veya Avrupa’nın bütün ülkelerinin Türkiye’ye takınmış olduğu tavır tamamen içlerinde yatan kin ve nefretin ortaya çıkışıdır. Yıllar önceki kuyruk acılarını onlarca yıl Müslümanlara çektirmeye çalışan Avrupalılar bugün Müslümanların uyandığını, yürüdüğünü görünce adeta çılgına dönmüş bir vaziyete geldiler. Daha önceki zamanlarda da en küçük fırsatı değerlendiren Avrupa, ellerindeki gücün, hâkimiyetin kırıldığını, yok olduğunu görünce olayı biraz daha aşikâr etmeye başladılar. Mahalle muhtarına yapılmayacak muameleyi Bakanlarımıza yapması bunun en açık göstergesidir.

Onlarca yıl adeta kendilerini adalet merkezi olarak gösteren Avrupa, sivil halkımızdan ticaret erbabına veya devlet yönetiminde etkili olan tüm vatandaşlarımıza zulüm üzerine zulüm yapmaktadır.

Hani nerede bunların insan hakları? Nerede bunların demokrasi anlayışı? İnsanlık hürriyeti özgürlüğü nerede? Aslında bunlar bugün kendilerini ortaya çıkarmıyorlar. Dün de böyleydiler.

Bunlar Müslümanların asla huzurunu istemezler. Müslümanların kendi ayakları üzerinde durmasını istemezler. Müslümanların söz sahipliğini istemezler, bunların bütün kanunları kendilerini yürütmek, kendilerini korumak ve insanları kendilerine köle etmek içindir.

Şu an ki infialler her ne kadar bir ülkede ortaya çıksa da Avrupa’nın bütün ülkeleri aynı zihniyeti taşımaktadır. O yüzden Müslüman, Müslüman kardeşine sarılmalı kendine yetmeli, kurtuluşu İslam dışı insanlardan asla beklememeli. Kendi içimizdeki mesele onları hiç ilgilendirmediği halde gündemlerine taşımaları, hatta birikintiler, yürüyüşler yapmaları Müslümanlara karşı ne kadar da kindar olduklarının en büyük örneklerindendir. Ama şunu iyi bilsinler ki biz yılmayacağız, bıkmayacağız, usanmayacağız! Kuran’ın nuru tüm dünyaya yayılıncaya kadar bu yolda, bu uğurda yürüyeceğiz.

Artık şunu her Müslüman görmeli bilmeli ve kabullenmeli onlardan bizlere dost olmaz. İslam dışı insanlar hiçbir şekilde bizim iyiliğimizi düşünmezler. Bugün iyi gibi görünseler de en ufak bir kıvılcımda Müslümanlar için yapmayacakları hainlik yoktur.

Müslümanın dostu Müslüman’dır Müslümanın kurtarıcısı Hz. Allah (c.c)’tır…

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın