Mektubat Ve Risale Mektubattan İnciler Programından Dinlenir | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Mektubat Ve Risale Mektubattan İnciler Programından Dinlenir


Mevla Teâlâ Hazretleri insanoğlunu kendisini en iyi şekilde bilmesi tanıması için yeryüzüne göndermiştir. Ve insanların Mevla Teâlâ Hazretlerinin emir ve yasaklarını, manen Mevla’ya olan yakınlık ve kemalatları elde edebilmeleri için Şeriat ilmi ile Ledün ilmini bahşetmiştir. Şeriat ilminin içeriği Kur’an ve sünnettir. Yani ibadetler, muameleler hukuk gibi konuları ihtiva etmektedir Bir de bâtıni ilim dediğimiz ledün ilmi vardır. Bu ilim ise Mevla Teâlâ Hazretlerine karşı yakınlık Mevla Teâlâ Hazretlerinin marifetlerini, sırlarını ihtiva eden ilimdir. Bir defasında Musa Aleyhisselam halka hitap ederken aralarından biri “Ya Musa Allah’ı en iyi bilen sen misin?” diye sordu. Musa Aleyhisselam da evet diye cevap verdi. O anda Mevla Teâlâ Hazretleri kalbine vahyederek “Ya Musa sen değilsin, falanca yerdeki kulumdur” buyurarak Kehf suresinde anlatıldığı üzere Hızır Aleyhisselam’ın olduğunu işaret etmiştir. Ve Hızır Aleyhisselama yine başka bir ifadesinde ledün ilminin verildiğinden bahsedilmiştir. Bu ilim tarikat yolunda tasavvuf erbabına bahşedilen bir ilimdir. Bu konuda birçok kitaplar yazılmıştır. Mektubatı Rabbani, Risale i Kutsiyye gibi kitaplar tasavvuf hususunda yazılmış en deruni manaların satırlara gizlendiği kitaplardır. Binlerce kitapların değinmediği konuları bazı yerde öz, bazı yerlerde tüm teferruatlarıyla içeriğini anlatan muazzam kitaplardır.
Ledün ilminin bir özelliği de kitaplarda okumaktan öte, ehli tarafından anlatılmadan hatta yaşatılmadan anlaşılması, idrak edilmesi mümkün olmayan bir ilimdir. Örneğin “Fena fillah, Beka billah, huzuru daimi, tecelli Berk, Şanlar, İtibarlar” gibi daha nice ifadeler vardır ki biz bunların ancak zahiri manasını anlayabiliyoruz. Birde bunun hakiki manası ve yaşantısı var ki o ancak bu işin ehlinin öncülüğü ile yaşanan bir güzelliktir.
İşte Mektubattan İnciler programında ki güzellikte burada. Mehmet AKDEMİR hocanın sunduğu Masum BAYRAKTAR Hoca Efendinin anlatımıyla, gün yüzüne çıkmamış nice incelikleri, akla hayale gelmemiş tespitleriyle, Ehli Sünnet çizgisinde ortaya koymaktadır. Maneviyatla dopdolu, ikna edici, hatırda kalıcı örneklerle, eşi benzeri bulunmayan bu program sadece sizler için. Her türlü soruya açık olan, merak ettiğiniz her şeyi rahatça sorabileceğiniz ve neticesinde de kalbinizin mutmain olacağı cevapları alacağınız mükemmel bir programdır.
Doğduğu günden beri Efendi Hazretlerimizin elinde büyüyen, 7 yaşında hafızlığını bitiren, genç yaşında hocalık icazeti alarak bu zamana kadar binlerce hafız ve hoca yetiştiren kıymetli Hocamız, Efendi Hazretlerimizden tasavvuf ve talim terbiyesi almış, marifet ve hakikatlerle kendini donatmış, zerre kadar şeriattan taviz vermeden Sultanımızın gözetiminde yetişmiştir. Bu program vesilesiyle Efendi Hazretlerimizden almış olduğu gönül ilmini sizlerle paylaşmaktadır.
Artık bizlere düşen bu güzel mektubat derslerini güzelce takip edip, istifade etmemizdir. İstifade ettiğimiz konuları da kendi içimizde tefekküre yoğunlaşarak çözmemizdir. Büyükler bu kitaplarla büyük oldular. Bu kitaplar ile neden ve niçin Dünyada olduklarını anladılar. Rabbini tanıdılar, onun dostluğunu kazandılar. Hayatlarından zevk aldılar.
Rabbim bu güzellikleri yaşamamızı cümlemize ikram eylesin. Anlatılanları hayatımıza tatbik etmemizi nasip eylesin.

Mektubattan İncilere Davet Bizden, Takip Sizden, Muvaffakiyet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın