Mesut Özdemir Hoca Fatih Şubemizde Sohbet Düzenledi | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Mesut Özdemir Hoca Fatih Şubemizde Sohbet Düzenledi


Fatih cebeci şubemizi ziyaret eden Fatih Medreseleri Heyet Kurulu üyelerinden Mesut Özdemir hoca talebelere nasihatlerde bulunarak sohbet etti.

 

Talebelerle tatlı bir sohbet yapan Mesut Hoca Aşure gününün öneminden de bahsederek ara ara tebessümlü kıssalar anlattı.

 

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ

 

Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

“Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Müslim)

 

Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesi yani bu gecedir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem’in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh’un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus’un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim’in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris’in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub’un, oğlu Hazret-i Yusuf’a kavuşması, Hazret-i Yusuf’un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb’ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa’nın Kızıldeniz’i geçmesi, Hazret-i İsa’nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşure günü oldu.

 

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

“Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.” (Taberani)

 

Öteden beri Kureyş de, Resulullah da Aşure günü oruç tutardı. Medine’ye gelince de yine o gün oruç tuttu ve tutulmasını emretti. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)

 

Medine’de aşure günü oruç tutan Peygamber efendimiz, Yahudilerin de oruç tuttuklarını gördü. (Niye oruç tutuyorsunuz?) diye sordu. Onlar da, (Allah’ın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür, Musa bu günde oruç tuttuğu için) dediler. Resulullah efendimiz de, Müslümanların bugün oruç tutmalarının sebebini anlatmak için, (Ben Musa aleyhisselama sizden daha layıkım) buyurdu. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

 

 

AŞURE GÜNÜ SADAKA VERMENİN ÖNEMİ

Aşure gününde sadaka vermeye gelince, Abdullah b. Amr b. Âs (r.a) şöyle demiştir: “Kim aşure günü oruç tutarsa senenin tamamında oruç tutmuş gibi olur. Kim aşure gününde sadaka verirse o sene boyunca sadaka vermiş gibi olur.”

 

Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Kim aşure gününde ailesine geniş davranır, onlara bolca ikramda bulunursa, Allah da sene içinde ona bolca ikramda bulunur, rızkını bollaştırır.”

 

 

 

 

Yorum yapın