Rabbimiz Bir Daha Böyle Acılar Yaşatmasın | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Rabbimiz Bir Daha Böyle Acılar Yaşatmasın


Zaman zaman insanlar; deprem,  yangın ve sel felaketi gibi tabii afetlere maruz kalır. Ayrıca ölüm, hastalık, yaralanma, zulüm, şiddet gibi kişisel afetlere; terör, fitne, fesat gibi sosyal afetlerle de karşı karşıya kalır. Bu afetler, az veya çok canlara ve mallara zarar vermekte, insanlar bundan etkilenmekte, acı çekmektedirler. 17 Ağustos 1999 sabahı saat 03.02’de merkez üssü Kocaeli’nde gerçekleşen Marmara Depremi de milletimize acı veren afetlerden biriydi. Rabbimiz bu deprem felaketinin 17. Yıldönümünde ölenlerimize rahmet eylesin!

Dünya hayatı bir imtihan yeri, musibetler ve afetlerde hiç kuşkusuz bu imtihanın bir parçasıdır. İnsanoğlu var olduğu müddetçe imtihanda var olacaktır. Bu hususta Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 155 ve 156. Ayeti kerimelerinde şöyle buyurmaktadır:  “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele! Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler.”

Ayeti kerime biz kullara açıkça şunu göstermektedir; Yüce Yaratıcımız olan Allah’ (c.c.), insanları mutlaka deneyecektir. Allah’ın (c.c.) sözü haktır, doğrudur. O nedenle de tüm insanlar mutlaka farklı farklı şekillerde denenmektedir. Kısacası dünya hayatında herkes imtihan olacak. Ancak burada asıl önemli olan ve unutulmaması gereken şey şudur; başımıza gelen tüm imtihanda ne yapacağız? Bu sorunun cevabını Rabbimiz çok güzel veriyor. Ne buyruluyor Kur’an’da: ! Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler.”  Demek ki başa gelen tüm musibetlere sabredeceğiz ve Rabbimize yöneleceğiz. Yüce Mevla’mız bu hususta hepimize başarılar ikram eylesin!

17 Ağustosta gerçekleşen Marmara Depremi, büyük bir imtihandı. Yüce Rabbimiz inşallah bu vatan evlatlarına böylesi acıları tekrar yaşatmaz.

 Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

 

Yorum yapın