Suçlu Kim? Zaman Mı Yoksa Biz Mi? | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Suçlu Kim? Zaman Mı Yoksa Biz Mi?


Hayatımızı kuşatan zaman, insanlığa verilmiş en kıymetli nimetlerden birisidir. Bu güzel nimet karşısında kul olarak bize düşen, yine her daim olduğu gibi nimete karşı şükredebilmektir. Eğer gerçekten hakkıyla şükredebilirsek, bizlere ikram edilen bu nimeti de Rabbimiz arttıracaktır. Eğer nankörlük edersek de nimet bize azap olacaktır. Bu cümlelerdeki yargılar beşere ait ifadeler sanılıp, kulak arkası yapılmasın. Çünkü Yüce Rabbimiz, İbrahim suresinin yedinci ayeti kerimesinde şu şekilde buyuruyor: “Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.”

Şimdi zamanın neden bereketsiz olduğunu anlıyor muyuz? Suçu hep zamanın omuzlarına yükleyişimizin ne kadar yanlış olduğunu yukarıdaki ayet bizlere açıkça göstermiyor mu? Şükrederseniz artırım buyuruyor Mevla’mız! Demek ki bereketsizlik zamanın kendisinde değil, pek tabi suçta! Kısacası değerlendiremediğimiz zaman, elimizden toz misali uçuşup gidiyorsa, suç, bizim şükrümüzü hakkıyla eda edemediğimizdendir. O nedenle başka bir sebep aramaya gerek yok. Bu hususta İmam Şafi Hazretleri ne güzel buyurmuş: “Zamana kusur buluruz. Oysa zaman konuşacak olsa utanırız.”

Ahir zamanın insanlarıyız. Yani en zor ve en çetrefilli zamanın çocuklarıyız. Eğer ahir vaktin zorluklarını aşmak istiyorsak, zamanı iyi anlamalı ve iyi yorumlamalıyız. Aksi halde hayatımızın anlamı eksik kalacak ve zorlukları ile başa çıkamayacağız. Bir Allah dostu bu konuda; “Vakit, içinde bulunduğun andır. Yani zihnin ve gönlün neyle meşgulse senin vaktin odur. Eğer gönlün dünya ile meşgulse senin vaktin dünyadır, ahiret ile ise vaktin ahirettir. Eğer gönlünde neşe varsa vaktin neşe, hüzün varsa vaktin hüzündür. Yani sende hangi hâl galip ise vaktin odur” buyurmuştur. Gönlün ne ile meşgulse senin zamanın odur diyerek, Allah dostu zaman kavramını ne güzel açıklamış. Demek ki gönlümüzü her daim Allah’ın rızasına uygun şeyler ile meşgul etmeliyiz. Buna dikkat etmeliyiz ki zamanın üzerimizdeki hakkını ve şükrünü de eda edebilelim.

Zaman, idrak edemiyoruz belki ama oldukça önemlidir. Öyle olmasaydı Yüce Allah’ımız Kuran-ı Kerim’inde zamana yemin eder miydi? Zaman anlasak da anlamasak da önemli bir kavramdır. O nedenle boşa geçirilmemelidir.  Bir Hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), insanın dört şeyden hesaba çekilmeden Allah’ın (c.c.) huzurundan ayrılamayacağını ifade etmiştir. Ebu Berse (r.a.)’ın anlattığı hadise göre Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyrulmuştur: “Kıyamet günü, dört şeyden sual edilmedikçe, kulun ayakları (Rabbinin huzurundan) ayrılamaz: ‘Ömrünü nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nerede kazandığından ve nereye harcadığından, vücudunu nerede çürüttüğünden.” Hadis-i Şerifte, bu değerli nimetin boşa harcanmaması gerektiğine dikkat çekilerek insana bir nasihat ve uyarı yapılmıştır. Rabbim hayrımıza olan bu ilahi ikazlara uymayı nasip eylesin.

Herkesin dilinde şu ifadeyi sıkça duyarız: “Zaman ne kadar çabuk geçiyor, sanki su gibi akıp gidiyor.” Aslında akıp giden zaman değil hayatlarımızdır. O yüzden ömrümüzü çok iyi değerlendirmeli ve vakitlerimizi boş işlere bağlayarak zayi etmemeliyiz.  Vakitlerimizi boş ve faydasız olan her şeyden uzaklaştırmalıyız. Zamanın bereketsizliğinden yakınan bizler, hayatımıza ayna yansıtıp bir bakabilsek nelerle karşılaşırız acaba? Televizyon karşısında ve internette geçirdiğimiz vakitleri üst üste alt alta veya yan yana koysak ne değişir ki? Hiçbir şey! Ya cep telefonumuzdan facebook, twitter ve oyunlar gibi zımbırtılara harcadığımız zamanalar ne olacak? O kadar doluyuz ki büyük bir Allah dostunun şu sözü içinde bulunduğumuz acınası durumu ne güze açıklıyor.

“O kadar dolusun ki boş dolu!”

Evet, kıymetli müminler! Özellikle de Müslüman gençlik! Zamanda tıpkı her şey gibi bizlere bahşedilmiş mükemmel nimetlerden sadece biri. Gelin bu nimetin şükrünü hakkıyla eda edelim. Ve Güzel Allah’ımızın Kuran-ı Keriminde “Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.” buyurduğu gibi boş ve yararsız şeylerden yüz çevirip, zamanımızın kıymetini bilelim.

Zamanımızın Kıymetini Bilmek Bizden, Muvaffakıyet Allah’tandır

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın