Teknolojiye Dikkat | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Teknolojiye Dikkat


Teknoloji, genel bir ifadeyle insanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların hizmetine sunulan şeydir. Bu hususta batının büyük bir gayret ve çaba içinde olduğunu görmekteyiz. Fakat batı, bu gücü elinde bulundurmasıyla dünyayı vahşet ve sömürünün kucağına itmektedir. Batının hâkimiyeti elde etmek için, dünya kaynaklarını usulsüzce kullandığını tarih boyunca hep seyrettik, seyretmeye devam ediyoruz.  Bunun en açık delili katledilen insanlar ve sömürülen ülkelerdir.

Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü, dünyada bir otorite boşluğu meydana getirdi. Bu gelişmeler, gücün batıya taşınmasına neden oldu. Böylece güç ve merhametsizliğin aynı yolda birleşmesi, kaotik bir sürecinde başlangıcı demekti. Batı işgal ettikleri ülkelerin kaynaklarını aldıkları gibi, halkını da köleleştirip ağır işlerde çalıştırdılar. O günün şartlarındaki kölelik anlayışıyla, şimdiki kölelik anlayışı arasında sadece şekilsel farklılıklar var. O gün sömürülen ve köleleştirilen madde ve beden iken, şimdilerde buna ruhlarımızda eklendi.

Bu sistemde biz Müslümanların içine düştüğü (düşürüldüğü) durum ise maalesef hep tüketen, tüketirken yozlaşan ve köleleşen bir toplum olmaktır. Daha da vahimi canımıza kast edenler, üzerimize mazlum elbisesini giydirdikleri halde yaptıkları kirli propagandalarla bizi dünya kamuoyuna mazlum değil de terörist olarak lanse etmeleridir.

Buradan hareketle asıl söylemek istediğimiz, teknolojik bilgiyi elinde bulunduranların, sadece evimizde kullandığımız buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü ve elektrikli süpürge gibi zararsız aletler üretmek için kullanmadığıdır. İnsan kanıyla beslenen, silah sanayinin sermayedarlarının yaptıkları ortadadır.

Teknolojiye sahip ecnebilerin gölgesinde, Müslümanlar yozlaşıyor dedik. Yozlaşmanın ve verdiği zararların yansımalarını kısa misallerle verelim:

Asgari ücretle çalışıp evinin nafakasını karşılamakta zorlanan birinin, reklâmda gördüğü pahalı bir cep telefonunu alması ve taksidini ödeyemediği için sıkıntıya girerek intihara teşebbüs etmesi,

Şiddete dayalı ve ahlaki değerleri hiçe sayan yayınların yaygınlaşarak, özellikle çocuklarımızda psikolojik saplantılara yol açması ve daha nicesi.

Reddi miras diyerek terk ettiğimiz değerleri kullanan batı, bugünün iktisadi ve teknolojik gücünü inşa etti. Ne zamanki İslami şuur ve ciddiyeti yakalayıp, hayatımıza tatbik ederiz:

– Dört yüz yıl Avrupa’da ders kitabı olarak okutulan “el-Kanun” adlı kitabın yazarı İbn-i Sina’ları,

– 10. yüzyılda bulduğu ve günümüzde hala kullanılan ameliyat yöntemleri ve 200 aletin mucidi, Ebu’l- Kasım El Zehravi’leri,

– Uçmayı ilk başaran Hezarfen Ahmet Çelebi’leri,

– Mimarisiyle dünyayı hayran bırakan, Koca Mimar Sinan’ları

Çağ açıp çağ kapatan FatihleriYavuz SelimleriKanunileri tekrar yetiştirir ve gözyaşının dindiği, huzur dolu bir dünyanın kapılarını aralarız.

Teknolojiyi güzel kullanmak bizden, muvaffakiyet Mevla Teâlâ’dandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

 

Yorum yapın