Tenkit Ve Takdir | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Tenkit Ve Takdir


Takdir etmek yapılan bir işin güzelliğini, doğruluğunu, yerinde yapılan bir hareket olduğunu söylemememiz, onu onure etmemizdir. Tenkit ise yapılan bir işin eksikliğini, verimsizliğini veya doğru olmadığını söylemektir. Yerine göre yapılan tenkit ve takdirler insanın hayatını kurtarırken, yersiz tenkit ve takdirler ise kişinin dünya ve ahiretini kaybettiriyor. Yerinde yapılan tenkit ve takdirlere bütün insanların açık olması gerekiyor. Çünkü her bilenin üstünde bir bilen olduğunun, insanın devamlı surette eğitim içerisinde olması hasebiyle önünü kapatmamalı, özellikle hayatı bilen tecrübeli insanların ifadelerine kulak vermelidir. En büyük eğitimci olan Efendimizde bunun çok örneklerini görmekteyiz. Hatta bir defasında Hz. Ebubekir Efendimiz için “Kimse yokken o vardı, herkes beni yalanlarken o tasdik etti, her şeyini benim için seferber etti, ona yanlış yapan bana yapmıştır “ buyurarak bir sahabesini takdir ederken, diğerini ise uyarmıştır. Diğer bir yandan dünyaya azda olsa meyil ifadesi dahi kullanan sahabelerine karşı ise çok sert tutumlu davranarak onları eğitmiştir.

Türkiye’mizde taraftarlık mantığı olduğundan kimse sevdiğine toz kondurmak istemiyor. Aslında bu kişinin önünü açmak değil, onu kısıtlamak ve köreltmektir.

Mükemmele ulaşma gâyesiyle yola çıkan bir insan, işe kendini tenkit ve takdire açık olarak başlamalı ve irtibatlı olduğu yetkililer tarafından iyi hareketleri sonucunda teşekkürle, başarısız hareketleri yaptığında ise tenkitle değerlendirmelidir ki, hayatını mükemmele ulaşma yolunda sürdürebilsin.

Şu kısa ömrü hayatımızda türlü türlü çalışmalar, hizmetler yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı yaparken illa eksik yönlerimiz olacaktır. Bizleri takip eden kişi ve kurumlar tarafından, yine bizlerin iyiliği için yeri geldiği zaman bizleri eleştirecekler, tenkit edeceklerdir. Bu aslında bizlerin iyiliği içindir. Daha güzel çalışmalara imza atmamızı istediği içindir. Bir anne babanın evladına kızmasının altında rahmeti yatıyordur. Baba ve annenin tecrübesi, çocuğun basiretli olmamasından dolayı ona yol göstermek için yeri geliyor kızıyor, yeri geliyor azarlıyor, yeri geliyor eleştiriyorsa bu çocuklarının iyilikleri içindir. Kendilerini toparlamaları içindir. Bu anne babaların çocuklarını sevmediği anlamına gelmez. Bu sebeple bizler bazı kurumlarda yetkili seviyelere yükselmiş, hatta Başbakan veya Cumhurbaşkanı olmuş olan kimseleri eksik ve yanlışlarını görerek eleştiriyorsak bu onları sevmediğimiz, dışladığımız anlamına gelmez. Bilakis kendisinin daha güzel çalışmalara imza atmasını sağlamak içindir. Hak ve halk tarafından sevilmesi içindir, önünün açılması içindir. Aslında bir insan evladına karşı bu eleştirileri yapıyorsa, o kişiye evladını niye sevmiyorsun diye sorulmaz, bilakis evladı için ne kadar da ilgileniyor, onun ne kadar çok sevdiğinin göstergesidir. Bir insan ancak sevdiklerini eleştirir, sevmediklerini zaten eleştirmez. Sevilmeyen insanlar, zaten o eleştirilere kulak kesilmeyecektir. Ancak karşılıklı sevgi bağları üzerinden eleştiri geliyorsa bu onun kendi faydası içindir.

Eleştirilere açık olan ve kendini geliştiren kişi, kendini düzeltip geliştirdikçe başındaki merkezinden teşekkür ifadeleri almaya başlar. Bu kişinin gelişimini sağlar. Teşekkür ile beraber haz alan kişi çalışmalarına daha da çok hız verir.

Kişi burada her an teşekkür ve tenkide açık olduğu için çalışmalarını en mükemmel olarak yapmak isteyecektir. Aman bir daha eleştiri almayayım diye uğraşırken, işini mükemmel bir şekilde yapmış olacaktır.

Görüldüğü gibi tenkit veya eleştiri, kusurlu, eksik veya sakıncalı olan bir şeye müdahale edip, doğrusunun ve hatasız olanın ortaya çıkması yönünde bir düzeltme çabasıdır.

Eleştiriden rahatsız olmamak gerekir. Kendine güvenen olabilir.

Eleştirilen kişi, eleştiri üslubu ne olursa olsun eğer doğruluk arayışında kişiler eleştiriden rahatsızlık değil, memnuniyet duyarlar. Çünkü bunun birçok faydası olabilir. Çok zaman, nice yanlış anlamalar, eleştiri sayesinde açığa kavuşur ve yeni dostlukların oluşmasına sebep

ise öncelikle konuya odaklanmalıdır. Eleştirilen kişi uyandırıcıya takıldığında, olayın ve inancının artışını engellemiş olur.

Tenkit ve teşekkür etmek bizden, Her Türlü Tenkit ve Teşekküre açık olmak sizden, muvaffakiyet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın