Terörün Ana Kaynağı Batıdır | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Terörün Ana Kaynağı Batıdır


Yeryüzünde insanoğlunun hak ve özgürlüğünü kısıtlayan batılılardan başka kimse değildir. Müslümanın kültüründe yaşam ve anlayışında terör ve terörizmin yeri yoktur. Müslüman’ı fıtratından uzaklaştırmaya çalışan, müminlerle kavgalı hale getiren ve onların özgürlüklerini ellerinden almaya çalışan batının ta kendisidir. Çünkü Mümin yalnız Allah Teâlâ Hazretlerinin indirmiş olduğu hükümlerle hükmeder. Yani hiç kimseye zulmetmez ve zulme de uğramaz. Hiç kimseye zarar vermez zarardan da kendisini muhafaza eder. Dolayısıyla Mevla Teâlâ Hazretlerinin hükmüne başkaldıran yeryüzünde fesat çıkaran Allah Teâla Hazretlerinin emrinin önüne geçmeye çalışan kişiler terörist olarak sayılırlar. Zira bir ayeti kerimede  “Allah ve O’nun Resul’üne ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir. Ahirette ise, onlara “büyük azap” vardır”. Buyrulmaktadır. Müslümanlar batılılardan almış oldukları her şeyin zaman içinde, devamlı bir surette hep zararını görmüşlerdir. Çünkü Batı her zaman kendi menfaatine çalışır. Evvela iki Müslümanın arasına girerek sinsice birbirine düşürür. Daha sonra olayı ilerleterek savaş durumuna çevirir. El altından iki tarafa evvela silahlarını satar. Diğer taraftan da şifa dağıtıyormuş gibi ilaç ticareti ile beraber her halükarda kendi menfaatine çalışır. Ama maalesef neticeye baktığımız zaman akıtılan kanın Müslüman kanı olduğunu görürüz. Batının damarındaki akan kirli kanlar maalesef bugün Müslümanları da  etkilemektedir. Müslüman farkında olmadan bazen gâvurun ekmeğine yağ sürüyor, onların uşaklığını yapabiliyor.

Özellikle Güneydoğu’daki emniyet mensuplarımız tarafından yakalanan ajanların hep Batı kökenli olduklarını görmekteyiz. Çünkü Batı kanla beslenen Zulümle büyüyen katiller diyarından başka bir şey değildir. Batı her zaman Kabilin Habil’i kıskandığı gibi Müslümanları kıskanacak ve onların canlarına ve mallarına kast edecektir. Batı için akıtılan Müslüman kanı onun için büyük değer taşıyor. Çünkü bütün gelirini, kazanımını Müslümanların akıtılan kanına bağlamıştır. Bugün kendisini hiç ilgilendirmediği halde başta Suriye olmak üzere bütün Müslüman beldelerde olması bunun en büyük kanıtıdır.

Öyleyse biz birbirimize dönmeliyiz. Kendi gücümüzü birleştirerek batının karşısında boyun  eğmeden İslam’ın izzetini onlara göstermeliyiz..
Batı’yı Tanıtmak Bizden, Muvaffakiyet Allah’tandır

 Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın