Tv Çalışmamız Ne Durumda | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Tv Çalışmamız Ne Durumda


Çok değerli muhterem Fatih Medreseleri hizmetkârları. Malumunuz bizler sultanımızın ideallerini, arzularını yaşamak ve insanlara yaşatmak için bu davaya ömrünü, hayatını, evladını feda etmiş, vakfetmiş erlerden olma gayretindeyiz. Arzumuz, idealimiz başta Türkiye’miz olmak üzere güneşin doğduğu her yere Kuran nurunu, ulaştırmak İslami ahlakta, İslami şuurda halkımızın ve gençlerin yetişmesini sağlamak için mücadele vermektir. Bununla beraber bizler, böyle adım içinde ilerlemeye gayret ederken, Rabbim önümüze TV açılışını ikram eyledi.  Bu TV vesilesiyle “Her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi açalım” düşüncesindeyken Elhamdülillah bugün bütün evlere medrese açmayı, medrese güzelliğini, medrese ilmini ulaştırmayı rabbim bizlere ikram eylemiştir.

O yüzden bu TV’nin ayakta durması için, daha kaliteli olabilmesi için, daha fazla insanlara ulaşıp ulaştırmamız için, evvela yapmamız gereken çalışma, bizlere düşen vazifeleri varsa programlarımız en güzel şekilde yapabilmek için mücadele vermemiz ve dersimize çalışmamız gerekmektedir. Bununla beraber maddi sıkıntının da izalesiyle alakalı her arkadaşımız bir adım attığı takdirde, başkalarına boyun eğmemiş, başkalarının tahakkümü altında kalmaksızın kendi ideallerimizi, kendi arzularımızı, rahatlıkla söyleyebilme güzelliğini rabbimiz bizlere ikram edecektir. Ama bizler maddi manevi bu işlere sahip çıkmadığımız takdirde, bu işin ayakta durması için üzerimize düşeni yapma gayretinde olmadığımız müddetçe, kendimizi vebal altına sokma durumunda olabiliriz. Şuan binler, milyonlar camiamızı duyuyorlar. Sultanımızı işitiyorlar. Efendi Hazretlerimizin çalışmasının meyvelerini görüyorlar. Öyleyse bu işi kulak ardı etmemeliyiz.

Bizler fatih medreseleri olarak başlamış olduğumuz bütün işlerde elhamdülillah her zaman muvaffak olmuşuzdur. Bu çalışmada da başarılı olmak için hep beraber olayın altına elimizi uzatmalıyız ki olay devam etmiş olsun. Elhamdülillah aramızda bazı kardeşlerimiz vardır ki geceli gündüzlü 24 saat bu çalışmanın ayakta durması için, çalışmanın aksamaması için büyük mücadeleler, büyük fedakârlıklar yaptığı hepimiz tarafından görülmektedir Lakin bu çalışma Fatih Medreselerinin tüm kadrosunu bağlayan bir çalışma olduğundan dolayı ve bu çalışma vesilesiyle insanlarımıza, halkımıza ehli sünnet inancını, akidesini en doğru şekilde ulaştıracağımızdan dolayı bu işin külfetinde, bu işin sıkıntısında, bu işin muhafazasında şuan hep beraber adım atmak bizlere yakışmaktadır. Bizler hiçbir çalışmayı yarıda bırakmadık ki bu çalışmayı da yarıda bırakalım, başaramadığımızdan dolayı başkalarına teslim etmiş olalım.

Şuan işin başındayız. Ve bu çalışmanın her birimizden beklentisi var. Nice çalışmalar vardır ilk başta olmasına, hayata geçmesine olumsuz baktığımız, ama neticesinde ne büyük bereket olduğunu camiamıza ışık tuttuğunu hep şahit olduk. O yüzden bu çalışmayı da tecrübe etmeye gerek var mı sizce? Gelin birlik olalım. Yürüdüğümüz bu yolda çalışmaları yük görmeyelim, birilerinin üzerine itmeyelim. Yıllarca medya gücüyle bizleri sarsmadılar mı, talebelerimizi medreselerden boşaltmadılar mı? İşte rabbimiz bizlere fırsat verdi. Niçin bu imkânı değerlendirmeyelim? Niçin ideallerimizi bir köşeye sıkıştıralım?

Sahabe-i kiram efendilerimiz hudeybiyedeki antlaşmaya evvela pek hoş bakmamış, Müslümanların kazancını fark edememişlerdi, fakat çok kısa bir süre sonra bütün kararların Müslümanların lehine olduğunu görmediler mi. Bugün bizlerde iğne ucu kadar şeriata muhalif olmayan şu çalışmaya sahip çıkmalıyız. Devamını sağlayacak üzerimize düşen ne varsa varlığımızı, gücümüzü hissettirmeliyiz.

Çalışmalara Sahip Çıkmak Bizden Muvaffakiyet Allah’tandır

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın