Unutulan Hicri Yılbaşımız | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Unutulan Hicri Yılbaşımız


Her sene olduğu gibi bu sene de hicri yeni yılımıza son derece sessiz, hatta habersiz olarak girmiş durumdayız. Kişi genel olarak değer vermediği ve önemsiz gördüğü şeyleri unutur veya dikkate almaz. Yüce dinimiz İslam dini her hususa bir ölçü ve çizgi getirdiği gibi, insanların yaşam ve ticari hayatına veya ibadet gibi en kutsi vazifelerini yerine getirmekte bir ölçüye ve nizama ihtiyaçları olacaktır. Böyle yüce bir dinin son derece önem arz eden vakit tayinini, başka yerlerden almak yerine kendi özel ölçüsünü ortaya koyması uygun olan bir harekettir.
Bu yüzdende Allah Resulü ’nün Mekke’den Medine’ye hicretini Hz. Ömer Efendimiz halifeliği zamanında Hicri takvim olarak belirlemiş ve o yıldan beri bu güne kadar Müslümanlar tarafından Hicri takvim olarak kullanılmıştır. Ama ne gariptir ki Hristiyanlar kendi yılbaşlarına son derece sahip çıkıp, dünyanın gündemini üzerlerine taşırken, hatta milyonlarca Müslümanı da kendi saflarına katarak yılbaşlarını kutlarken, bugün bizler Hicri yılbaşımızın başlamasından günler geçmesine rağmen, ne bir Devlet erkânından, ne herhangi bir STK dan, nede bir kurumdan bu hususta tebrik veya bir mesaj olduğunu görmemekteyiz.
Peygamberimiz aşure gününde tutulan oruçta dahi Hristiyanlara benzememek için bir gün ilave yaparken her şeyine bir ölçü getirmiştir. Bizler neredeyse bütün yaşantılarımızla onlara benzemekteyiz. Hatta bir defasında Peygamberimiz (S.A.V) tırnaklarını keserken Yahudi bir çocuğun yanına gelip “Babam da sizin kestiğiniz gibi kesiyor” demesi üzerine tırnak kesimini dahi değiştiren Peygamberimiz, bizlere hayatımızın hiçbir safhasında benzemememiz gerektiğini göstermiştir. Yahudi ve Hristiyanlara benzememek için bu kadar hassas bir yol takip eden Peygamberimizi, maalesef bizler bugün gerektiği şekilde anlayamıyoruz, sünnetlerine ve yoluna tabi olamıyoruz. Muharrem ayı hicri yılbaşımız olduğu gibi aynı zamanda haram aylardandır. Yani rabbimizin değer verdiği, kıymet verdiği bir aydır. Bununla beraber hac, zekât ve kurban gibi bazı dini vecibelerimiz hicri takvime göre belirlenirken yıllarca Müslümanlar tarafından kullanılan bu takvimin ne aylarını, nede yılbaşlarını son derece unutmuş bir durumdayız. Bugün bizler değerlerimize sahip çıkalım ki bizden sonraki nesillerimizde bu manevi değerlere sahip çıksınlar.
Hicri 1437. Yılımızı tebrik eder, İslam Âlemine hayırlara vesile olmasını Cenabı Haktan niyaz ederiz.
Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın