Yalan Haberlere Dikkat Etmeliyiz | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Yalan Haberlere Dikkat Etmeliyiz


Günümüz zamanında birçok haber kaynakları vardır. Fakat bu haber kaynaklarının neredeyse tamamı bugün a dediğine yarın b, yarın b dediğine ertesi gün c diyebiliyor. Yani bugün söylediğini yarın yalanlıyor, yarın yalanladığını üç gün sonra doğru diyebiliyor. Biz Müslümanlarda eğer her duyduğumuz habere kulak verirsek o zaman yanılmaya mahrum kalıyor ve hep zarar görüyoruz. Özellikle hiç bilmediğimiz tanımadığımız bir Müslüman hakkında bizlere onun aleyhinde bir ifade söylendiği zaman, hemen kendimizi kaptırmamalıyız.

Daimi surette Müslümanların lehine düşünmeliyiz. Müslümanları bölünüp parçalanmaya iten ifadelere, çalışmalara kişilere kulak vermemeliyiz. Bugün gördüğümüzü yarın duyduğumuz şeyle inkâr etmemeliyiz. Biz Müslümanların en büyük zafiyetlerinden biri de sosyal medyada belki inancımızla, kültürümüzle, değerlerimizle bağdaşmayan insanlar bizleri bölük pörçük etmek için aramıza sızan, bizleri yönlendiren insanlara kulak vermemizdir.

Yanılmak istemiyorsak, belki farkında olmadan Müslümanlara zarar vermek istemiyorsak öyleyse ölçümüz Kur’an ı Kerimi ve Peygamber yolunuzu hiçbir zaman elden bırakmamalıyız. Efendi Hazretlerimizin metoduna baktığımız zaman aynı peygamber yaşantısını kendisinde görmekteyiz. O hiçbir insanı asla dışlamamış, ötelememiştir. O hep bütün insanları kucaklayıcı tavrıyla, bağlayıcı ifadeleriyle bu dini o insanlara sevdirmiş, parçalanmaya ayrışmaya asla mahal vermemiştir. Çünkü Efendi Hazretlerimiz biliyordu ki içimizde dolaşan münafık karakterli insanlar olacak ve bu kişiler yapılan çalışmaları, fedakârlıkları baltalamak için, durdurmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

Çünkü insanlar arasında fuhşiyatı çirkinlikleri yaymak isteyenler vardır. Münafık karakterli insanlar samimi Müslümanların arasına giriyor ve o güzel insanların saflığını, iyi niyetini kullanarak İslam’a ve Müslümanlara zarar vermek istiyorlar. Kendini gizlemek için okuyup imam olanları, ilim alanları, yıllarca teheccütte kalkıp işrak bekleyenleri hangimiz bilmiyoruz? İngiliz casuslarının, mossat ajanlarının ciltlerce kitaplara sığmayan itiraflarını duymadık mı?

Tarih tekerrürden ibarettir. Tarih tecrübedir, bilgisi her gün artan bir eğiticidir. Paha biçilmez incidir, yakuttur. Peygamberimiz bir olayla yaşasın da o bugün önümüze çıkmasın. Kur’an bize ışık olsun da o bize lazım olmasın. Bir konuda kitlenelim de Peygamber elini uzatmasın, Kur’an bize yol açmasın. Bir olay olsun da Müslüman ortada kalsın. Asla böyle bir şey olamaz. Kur’an onun rehberidir. Resulüllah onun önderidir. Allah dostları onun delilidir.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın