Yazı Ve Kalemin Önemi | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Yazı Ve Kalemin Önemi


Dinimiz kalem ve yazıya büyük önem vermiştir. Yüce Mevla’mız Kur’an-ı Keriminde, kalemi, kalemle yazılanları ve bunların dini, ahlaki ve ilmi alanda yazdıkları kıymetli yazılarına öncelik vermiştir. Ancak, Hakk’ı ortadan kaldırmak, yok etmek, insanlığı hüsrana uğratmak, zarar vermek, imansızlığın yayılması için kullanılan, fitne ve fesat saçan kalemler, bundan müstesnadır. Çünkü böyle kalemler övmeye layık değillerdir.

İnsanlığın refahı ve ilmin gelişmesi için çalışan kalemler ve bunların mürekkepleri ile yazdıkları satırlara Hz. Allah Kuranı Kerimin ilk suresi olan Alak suresinin ilk indirilen 5 ayetinde de şöyle buyuruyor: “Seni Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle [yazmayı] öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti”.

İşte burada da Rabbimiz bizlere okumanın ve kalemin (yazının) kıymetini anlatmak istiyor. İşte bu mübarek sözler, bizlere yazı ile ilmimizi arttırmaya teşviktir. Hangi dinde böyle faydalı ve açık bir ifade vardır? Bu açıdan baktığımız zaman kalem ve yazı Allah tarafından insanlara en büyük bir nimettir.

İslam bilginlerine göre Yüce Mevla dünya ve dünyadaki varlıklardan önce yarattığı şeylerden birisi de kalemdir.

Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir. Yazı yazmanın öncelikle insana faydası vardır. Bir konu üzerinde yoğunlaşan insan, o konuyu artık farklı farklı olarak yorumlayacak ve o konu ile alakalı ince detayları öğrenmiş olacaktır.

Bugün sosyal medyada görsellik ile beraber en önemli konu yazıdır. Bu zamanın cihadı kalem ile olacaktır demiştir büyüklerimiz. Çünkü kalemde tesir vardır. Kişi okuduğu şeyleri hayatına benimser ve onu hayatına tatbik etmeye başlar.

Kalemin Mevla Teâlâ tarafından bir ayrı özelliği vardır. Kuranı Kerimde de bir süreye kalem ismi verilmesi de bu konunun önemi için yeterlidir. Dikkat edildiği zaman, hayatımıza bir göz attığımız zaman kalemi hep yukarlarda tutarız, ona istem dışı da olsa sevgi ve saygı besleriz.

Kalem ve onunla yazılan Kur’an bizim hayat rehberimizdir, o halde ciddiye almalıyız.

Allah insanlık için kendisine kulluk ilkelerini kalemle yazdırarak kalıcı olmasını, sürekli hatırlanmasını ve insanlığın hiçbir mazerete mahal bırakmamasını istiyor, bunlar üzere yemin ederek olayın çok ciddi bir iş olduğunu vurguluyor. Kalemle yazılan vahiy sizin hayat nizamınızdır. Sakın bunlardan gaflet etmeyin, bunları yazı ile kayıt altına alın hayatınıza geçirin ve tüm insanlığa iletin. Size sunulan vahiy nasıl kalemle yazılarak hiçbir mazeret ve kaçışa yer bırakmıyorsa, aynı şekilde görünmez elçilerimiz tarafından tüm yaşamınız kalemle kayıt altına alınmaktadır. Ahirette sizlere sunulacaktır.

Bizlerde bu hayatımızda gerek toplantılarda, gerek sohbetlerde yazılarımıza dikkat edelim. Yazmak ile beraber hem bilgi dağarcığımızı genişletiriz, hem de bizden sonraki kuşaklara bu verileri aktarmamız çok kolay ve güzel bir ibadet haline gelir. Eski ulema sabahlara kadar uyumamış ve matbaanın dahi olmadığı zor günlerde ciltler dolusu yazdıkları tefsirlerle, hadislerle, fıkıhlarla bu güzel ilmin bize kadar gelmesine vesile oldular.

Yazı insanın iç dünyasıdır. Bir kuruluşun gayesi ve amacıdır. Kendi karakteridir, ahlakıdır.

Yazıya Önem Vermek Bizden, Muvaffakiyet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın