Zinanın Maddi Ve Manevi Zararları | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Zinanın Maddi Ve Manevi Zararları


Dünya hayatındaki en önemli imtihanlardan birisi zinadır. Haram ilişkiye giren bir kimsenin dünya ve ahirette göreceği ciddi zararları vardır. Öncelikle insan şunu unutmamalıdır ki; zina haramdır. Arşın titremesine ve Rabbimizin gazabına sebep olur. Haram ilişkiler aile yapısını bozar ve toplumu çökertir. Zina, ahlaki değerlerin temelden yok olmasına bir sebeptir. Zina ile ilgilenen bir kişi artık aile kavramını düşünmez. Aile ortamının olmadığı yerde de nesil bozulmaya ve yok olmaya gider. Haram ilişkiler, erkeklerden şahsiyet ve vakarı kadınlardan ise iffet ve nezaketi kaldırır Flört arzusu, tenhada buluşmaya davet eder. Sonunda birçok gencin başı belaya girer. Sonrasında ise pişmanlıklar yaşanır. BU sebeple zinaya giden yolların kapanması en doğru olanıdır. Efendi Hazretlerimizin şu ifadesi çok manidardır: Bakma görürsün, görme konuşursun, konuşma dokunursun, dokunma helak olursun.

Evet, Rabbimizin de buyurmuş olduğu üzere Zinaya giden yolları kapatmamız lazımdır. Rabbimiz zinaya yaklaşmayın buyurarak ilk önce gözün, kulağın, elin zinasının önüne geçiyor.  Haram ilişki içinde olan bir kişi unutmamalıdır ki, Flört, kişilerin birbirlerini aldatmalarına sebeptir. Sen helalin olmadığı halde sana yaklaşan, başkasına da yaklaşa bilecektir. Haram ilişki, Flört, gençleri ruhi bunalımlara sokar. Manevi daralmalara sebeptir. Bir anlık nefsani bir haz insanı ruhen çökertir. Zina, kişinin imanını kaybetmesine vesiledir. Peygamberimiz sav hadisi şeriflerinde;

“İnsan, mümin olduğu halde asla zina edemez, asla hırsızlık yapamaz ve asla içki içmez buyurmaktadır.

Diğer bir hadiste “Mümin bunları yaparsa, boynundan İslam gerdanlığını çıkarmıştır. Tövbe ederse, Allah (cc) tövbesini kabul eder.

Zina, Allah’ın (cc) azabını celbeder “Hz. Allah’ın gazabı, zina edenlere karşı çok şiddetli olur. Bir yerde zina ve faiz işlenirse (oranın halkı) kendilerine Allah’ın (cc) azabını davet etmiş olurlar. Maddi sıkıntıları da, bereketsizliği de kendilerine çeker. Zina, fakirlik ve zillet getirir. Zina (insana) fakirliği miras bırakır. Haram ilişki Unutkanlık verir. Zina yapanlarda daha çok görülür. Cinselliğin yanlış kullanımı ve karşı cinse bakma insanın hafızasını, dikkatini tahrip eder. İnsan sağlığını tehdit eder Gayr-ı meşru beraberlikler, insanın sağlığı için de zararlıdır. Pek çok zührevi hastalıkların kaynağının zina olduğu tıbben sabit olmuştur. Hatta bugün insan sağlığını tehdit eden AİDS hastalığı da çoğunlukla üreme organları yoluyla bulaşmaktadır. Zinanın yaygın hale geldiği toplumlarda ölüm olaylarının çoğalacağını haber veren Peygamberimiz, bu noktaya dikkatimizi çekmiştir. Bununla birlikte yanlış ilişki sebebi ile gebe kalan kadınlar, bu yanlış ilişkiyi gizlemek için gayri meşru çocuklarını aldırıp, kürtajın yaygınlaşmasını ve gelecek neslin ahlaksız olmasına sebep olur. Bizim hakkımızda en çok korktuğu şeyin zina olduğunu belirten peygamberimiz Gençliğini zinadan koruyan [mümin] Cennete gireceğini müjdelemiştir. Yine en büyük tehlikeyi peygamberimiz bizlere uyarmıştır:

Kötü kadınlar, çoğalıp, zina toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Rabbim muhafaza eylesin. Bu sebeple peygamberimiz bizleri uyarmış; Namusunuzu koruyun, zina etmeyin, Namusunu koruyana Cennet vardır. Kötülükten korunmak için, nikâhlı yaşayın ve iffetli olun buyurarak zinadan korunmanın yolunu bizlere açmıştır.

Rabbim Cümlemizi Muhafaza Eylesin.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın