Davasının Eri Gençler | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Davasının Eri Gençler


İ’lai Kelimetullah uğruna canlarını veren Mücahidler gibi, davasının eri talebelerle süregelen mücadelemizin adıdır bu…!

Anadolunun her bir karışından Kalellah Kale Rasulullah demeye gelen gençlerle sarılı bu duvarlar.

Gençler her daim geçmişte ve günümüzde her toplumun uyanışının direği, her uyanış hareketinde o uyanışının gücünün sırrı, her davada o davanın sancağını taşıyanlar olmuşlardır.

Allah ve Rasulüne itaat edenlerinin müjdelendiği yolun yolcuları… Her biri İslamın sancağını Musab bin Umeyir, Abdullah ibni Mesud, Halid bin Velid gibi sırtlayan genç yiğitler.

Sultanımızın İLİM-AMEL-İHLAS ile sürdürdüğü yolun yolcuları.

Müslüman Gençler teşkilatında konuşan Malcom x misali; Tek hedefleri: Bir Müslüman olarak yeryüzünde Allah’ın huzurunda secde etmeyen tek fert kalmayıncaya kadar İslamın hakim kılınması yolunda kendini görevli hisseden erler.

Üstad Necip Fazıl’ın ifadesiyle: ‘’Kim var! ” diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert “ben varım! ” cevabını verici, her ferdi “benim olmadığım yerde kimse yoktur! ” duygusuna sahip bir dava ahlâkını pırıldatıcı bir gençlik…

İnanç, Samimiyet, Gayret ve Amelle kendini medresenin 4 duvarında yoğuran bir nesil. Yaşıtlarının gıpta ile özendiği, büyüklerinin saygı ve sevgisine mazhar olan, İmam Rabbani, Molla Şemseddin misali gençliğinin kıymetini bilip onu Mala yani işlerle meşgul etmeyen bir nesil.

Rabbimizin Kelamında ifade ettiği gençler misali; ‘’Şüphesiz onlar Rablerine İman etmiş gençlerdi, biz de onların hidayetini arttırdık.’’ (Kehf 13)

Kurtuluşumuzun tek reçetesinin Allah’a Rasulüne itaat olduğunu bilen, kendini haramın her türlüsünden beri kılan bir gençlik.

Rabbim gençlğin kıymetini bilen, vaktini İslami amaç doğrultusunda sarf eden bir nesil yetiştirmeyi cümlemize ikram eylesin.

Gençleri tanıtmak bizden, Çalışmak onlardan, Muvaffakiyet Allah’tandır.

Yorum yapın