Neden ismailağaTv | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Neden ismailağaTv


Bugün bizler, teknolojik araçlar, kitle iletişim vasıtaları ve top yekûn medya sektörü ile iyi kötü tefriki, hak batıl analizi yapmadan her türlü bilgiyi anında evimizde, elimizde ve cebimizde bulabildiğimiz bir çağı yaşıyoruz.  Ve bu konu, baş döndürücü bir hızla çağını aşarak, her an kendini yenilemeye devam ediyor.  Medya ve iletişim, çağımızın en güçlü aracı, en yıkıcı yada yapıcı silahı olarak karşımızdadır.  Hatta bu medya ve iletişim gücü, hükümetlerin iktidar gücünden de orduların askeri gücünden de daha etkili, daha büyük bir güç ve silahtır.  Ama maalesef bugün batı ve siyonizm, dünyada bu güce hükmetmekte ve bu silahı Müslümanlara zarar vermek için kullanmaktadır.

Biz Müslümanlara gelince ümmet olarak bizler, onların ellerindeki bu medya gücünü Müslümanların ve insanlığın lehine ve yararına kullanmak şöyle dursun, bu silahın ümmete ve tüm insanlığa verdiği zararları bertaraf etmekten dahi âciziz.  Televizyon, radyo, internet, basın, yayın ve medya ile birlikte her türlü bilginin iyisine de kötüsüne de çok rahat ve kolay bir şekilde ulaşabilmek ile birlikte ümmet olarak İslam Alemi koyu bir cehalet ve İslami şuur açlığını yaşamaktayız.

Hâlbuki bu güç ve silaha siyonist ve batılılar değil, asıl biz Müslümanların sahip olması gerekirdi.  Çünkü Mevla Teâlâ Kuranı Kerim’de “Onlara gücünüzün yettiğince kuvvetler hazırlayın, düşmanınızın silahıyla silahlanın” buyurmakta ve bizlerin çağın ilerisinde ve düşmanlarımızın güç ve silahından daha önde olmamızı bizden istemektedir.

Onların zararlı ve yıkıcı tesirlerini önleyebilmek, kayıp bir nesle ve ümmete tekrar sahip çıkabilmek,  Ehli Sünnet  inancına yapılan saldırıları önleyebilmek, mazlumun hakkını zalimden söke söke alabilmek, ümmetin, onurlu ve dik duruşunu sergileyebilmek adına, çağın ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren, büyüğünden küçüğüne her kişi ve guruplara hitap eden, ticari ve politik bir beklenti içine girmeden yayın politikasını ana hedef edinen bir televizyon kurmaya karar verdik.

İsmini son derece haklı sebeplerle  İSMAİLAĞA TV olarak koymayı uygun bulduğumuz bu televizyon kanalının ve buna bağlı medya organlarımızın en önemli hassasiyeti Efendi Hazretlerimizin hassasiyetleridir.  Bu yönünle İSMAİLAĞA  TV’yi Türkiye’deki ve dünyadaki hiçbir televizyon kanalıyla karıştırmamak ve kıyaslamamak lazımdır.  Çünkü İSMAİLAĞA TV demek,  Efendi Hazretlerimizin gönlündekilerin, kâinata ilan edilmesi demektir.

İSMAİLAĞA  TV, diğer kanalların ve kişilerin ölçülerini değil, Efendi Hazretlerimizin ölçülerini,  O’nun hassasiyetlerini,  O’nun gönlündeki hakikatlerin ve güzelliklerinin ilanı için kurulmuş ve varlığını buna adamış bir televizyondur. Hiçbir siyasi ve ticari beklentisi olmaksızın, sadece hizmet gayesi ile medrese çalışmalarını evlerimizin içine, ellerimizin altına, dünyanın her köşesine ulaştırmak gayesiyle açılmış, medreseye herkes gelemediğini bilerek,  kendisi bir medrese olup, medreseyi her eve ve her şahsa Emri- Bil Maruf niyetiyle ulaştıracak  bir kanaldır.

ISMAİLAĞA TV bir televizyon kanalından çok öte ve çok daha fazlasını takipçilerine sunan ve bu yönüyle Türkiye ve dünyada bir benzeri daha bulunamayan bir televizyon kanalıdır. İSMAİLAĞA TV, Efendi Hazretlerimizin: “ehli sünnete saldırılar o kadar çoğaldı ki , artık onlara cevap vermeye mecbur kaldık” ifadesi gereğince O’nun ideallerini, onun düşüncelerini, onun hayallerini ve onun dünyaya ilan etmek istediği hakikatleri ortaya koyan bir televizyondur.

Efendi Hazretlerimizin eşsiz güzelliklerini ve hakikatlerini dünyaya ilan etmek bizden, istifade etmek sizden, Muvaffakiyet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın