Sultanımıza Takdim Edilen Mühür FM TV'de Haber Oldu | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Sultanımıza Takdim Edilen Mühür FM TV’de Haber Oldu


Ahmed Yesevî Hazretlerinin şeyhi Arslan Baba’nın torunlarından Mümin Ubayev Efendi Hazretlerini Bursa Uludağ Tekkesinde ziyaret edip dedelerinden kalma mührü takdim ettiler.

Türk İslam Tarihinin en eski mutasavvıflardan ve İslam’ın Anadolu’da ve Türkler arasında yayılmasında büyük bir paya sahip olan Hoca Ahmet Yesevi’nin ilk hocası olan ve Türkler arasında ilk Müslüman Türk mutasavvıfı olma özelliğine sahip bulunan Aslan Baba’nın torunu Mümin Ubayev,  Bursa Uludağ Tekkesinde dinlenmekte olan Mahmut Efendi  Hazretlerimizi ziyaret etti.

Mahmut Efendi Hazretlerimizden dua isteyip duasını alan Mümin Ubayev, dedesi Aslan Baba’dan kalma bir mührü Efendi Hazretlerimize hediye etti.

Efendimiz(sav) gördüğü ve ondan aldığı bir takım emanetleri Hoca Ahmet Yesevi hazretlerine ulaştırdığı rivayet edilen Aslan Baba’dan kalma bu mührün bu emanetlerden biri olup olmadığı merak ediliyor.

Hane de vazife yapan Hoca Efendiler Asrın müceddidi Mahmut Efendi Hazretlerimize sık sık böyle hediyelerin ulaştığını söylediler. Ancak mührün içeriği ile alakalı bir açıklama yapılmadı.

işte yapılan o haber;

Yorum yapın