Kelime-i Tevhidin Fazileti | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Kelime-i Tevhidin Fazileti


Müslümanın her fırsatta söylediği Kelime-i tevhidin fazileti çoktur. Dilimize en kolay gelen kelime Allah lafzıdır. Lakin tüm Peygamberlerin ortak zikri “La ilahe illallah” ’tır. Tüm peygamberler ve ümmetleri bu ortak kelime için mücadele etmişlerdir. Tabii ki tek başına kullanılması yetmez. Bu kelime-i Tayyibe ile birlikte zamanında yaşamış olduğu peygambere iman şartı vardır. Peygamberimiz (s.a.v) hadisi şeriflerinde “Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür” buyurarak bu kelimenin önemini bizlere aktarıyor. Bu sebeple bu Kelime-i Tevhidin faziletlerini beraberce tekrarlayıp, hatırlamış olalım.

Lâ ilâhe illallah, Kelime-i Tevhidinin anlamı; “Allah’tan başka ilah yoktur’’ anlamındadır. İslam dininin temel kurallarından birisidir. Kelime-i Tevhîd kalplerin pasını siler ve nurlandırır. Kelime-i Tevhîd ile Allah’ı zikir ve Allah’ı zikir ile de kalplere huzur ve sekinet erer.   Allah’ın Resulü insanlara: “La ilahe illallah deyin kurtuluşa erin”  buyurmuştur. Bu söz ahirette insanların kurtuluşuna vesile olduğu gibi dünyada da kurtuluşlarına sebeptir. Zira Resulullah (s.a.v)  “La ilahe illallah deyinceye kadar, insanlarla savaşmakla emredildim. Her kim, La ilahe illallah derse malını ve canını benden korumuş olur. Hesabı Allah’a kalır”  buyurmuştur. La ilahe illallah cennetin karşılığıdır. Kim bu kelimeyi söyleyerek ölürse cennete girer. Bu kelime ateşten kurtuluştur ve en güzel hasenedir. Günah sayfalarını silerek kalpteki imanı yeniler, varlığını ortaya çıkarır. Perdeleri ortadan kaldırır. Nebilerin söylediği en güzel ve en faziletli zikirdir. Amellerin en faziletlisi ve sevabı en çok olanıdır. Bu kelime köle azat etmeye eşdeğer bir sevap kazandırır. Şeytandan Allah’a sığınmadır. Haşrın korkusundan ve kabrin vahşetinden güvenli olmaktır. Kabirlerinden kalktıklarında müminlerin bir işaretidir.

Onu söyleyene cennetin sekiz kapısı açılır ve hangisinden dilerse oradan girer. Fakat çok iyi bilinmelidir ki; bu söz sadece dil ile söylenmekle kişiye fayda vermez. Bu sözü söyleyen kişi bu sözün manalarını kabul ederek hayatında göstermelidir ki, bu sözün ehli olsun ve bu büyük söz ona faydalı olsun.  “La ilahe İllallah” imanın özü ve kendisidir. Kulun hatası olsa da Cehennemde ebedi kalmamasına kalkandır.

Bu kelime-i Tayyibe’yi her daim dilimizde ve kalbimizde tekrarlamalıyız. Bu hususta Efendi Hazretlerimiz (k.s) “Bir kimse bir defa Kelime-i Tevhid getirse ve ikinci defa getirmek istediğinde soluk alsa, bu arada ki boşlukta imanı tozlanır.” buyurmuşlardır.

Sonuç olarak; bu sözün faziletleri çoktur. Rabbim bizleri de bu sözün ehli olarak huzuruna varmayı nasip eylesin.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

 

Yorum yapın