01.05.2015 Tarihli Cuma Hutbesi | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

01.05.2015 Tarihli Cuma Hutbesi


وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعَى

اَلْكَاسِبُ حَبِيبُالله

Aziz ve muhterem Müslümanlar! Dünyaya geliş gayemiz olan kulluğun yanında Mevla Teala

Hazretleri bir de insanlara çalışmayı emretmiş ve onlar için sayısız meslekler var etmiştir.

Öyle ki, birçok Peygamber dahi insanları irşad ile beraber geçimlerini temin etmek için çalışmış ve meslek sahibi olmuşlardır. Mesela Adem Aleyhisselam çiftçilik ile, Nuh Aleyhisselam Marangozculuk ile, Davut Aleyhisselam demircilik ile, İdris Aleyhisselam terzilik ile, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dahi ticaretle meşgul olmuş ve geçimlerini bu şekilde temin etmişlerdir.

Örneğimiz ve önderimiz olan başta Peygamberimiz ve diğer Peygamberlere baktığımız zaman hem çalışmışlar hem de Peygamberlik vazifelerini yapmışlardır.

Peygamber sahabesine de baktığımız zaman durumun bundan pek de farklı olmadığını görmekteyiz. Allah Resulü muhacirler ile beraber Medine’ye hicret ettiklerinde Medine halkından iman edenlerle Mekke’den hicret eden Müslümanları, Allah Resulü kardeş yaptı. Medineli Ensarlar malının yarısını böldü, Müslüman kardeşine hibe etti. Evini böldü odasını ona verdi. Büyük bir fedakârlık ve kardeşlik anlayışı ortaya koydular.

Fakat Mekke’den gelen Müslümanlar ise “Yok kardeşim yok, teşekkür ederim, benim elim ayağım tutuyor, sıhhat afiyet yerinde, sen bana çarşının yerini göster çalışayım, sen bana bir ip ver odun toplayıp satayım, sana yük olmayayım” diyerek dinimizde çalışmanın ne büyük bir önemi olduğunu bizlere göstermişlerdir.

Hatta bir defasında Hazreti Ömer Efendimizin halifeliği zamanında birtakım insanların mescitte kaldıklarına şahit olur. Onlara der ki; “Sizler burada ne yapıyorsunuz” Onlar da; “Bizler burada devamlı ibadetle meşgul oluyoruz, Kur’an okuyoruz, zikir çekiyoruz” diyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz; “Geçiminizi nasıl temin ediyorsunuz” diye sorduğunda; “Biz çalışmayız, halk bize ne getirir ise onunla yetiniriz, onun dışında ibadet ederiz. Biz Allah’a güveniriz” dediklerinde. Hazreti Ömer Efendimiz; “Siz Allah’a tevekkül ediciler değil, bilakis sizler yiyicilersiniz” diyerek onları mescitten kovmuş ve hepsinin çalışmasını emretmiştir.

Tabi hepimiz çalışıyor veya birilerini çalıştırıyoruzdur. Bununla beraber çalışmış olduğumuz insanın hakkına hukukuna riayet ettiğimiz gibi, elimizin altında olan insanlara da merhametle davranmalıyız. Çünkü Allah Resulü buyuruyor ki: “Mevla Teala Hazretleri onları sizin elinize verdi. Yediklerinizden yiyiniz, giydiklerinizden giydiriniz, onlara ağır yük yüklemeyiniz. Eğer yüklerseniz onlara yardımcı olun” buyurarak elimizin altında çalıştırdığımız insanlara zulmetmememiz gerektiğini bizlere beyan etmiştir.

Hutbenin başında okumuş olduğum ayeti kerime de Mevla Teala Hazretleri; “İnsana ancak çalıştığı vardır.” buyurarak çalışmaya teşvik etmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de; “Çalışan kişi Mevla Teala Hazretlerinin sevgili kuludur” buyurarak çalışmanın önemini bizlere göstermiştir.

 

Yorum yapın