Masum Bayraktar Hoca Efendi Kimdir? | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Masum Bayraktar Hoca Efendi Kimdir?


Masum Bayraktar Hoca Efendi İstanbul’un âlim ve mutasavvıflarıyla meşhur olan Fatih Çarşamba semtinde yine ilim, irfan ve tasavvuf erbabı bir aileden 1973 yılında dünyaya gelmiştir.

 

Babası Halil, dedesi Hacı Musa Efendidir. Baba tarafından dedesi Rize Derepazarlı’dır. Dedesi Hacı Musa Efendi, Çarşamba ve Fatih’te talebesiyle, hocasıyla, cemaatiyle, esnafıyla herkesin sevip saydığı (özellikle de dilencilerin yolunu dört gözle beklediği) Mahmut Efendi Hazretlerimizin (k.s) uzun yıllar hususi berberliğini ve yakınlığını yapmış, fakir babası ve talebe babası olarak tanınan birisidir. Allah kendilerine hayırlı uzun ömürler versin. (Âmin)

 

Anne tarafından dedesi, İhsan Efendi ise Efendi Hazretlerimizin köylüsü, hemşehrisi ve çocukluk arkadaşı olup aslen Trabzon’un Of ilçesi, Miço köyü şimdiki ismiyle Tavşanlı köyündendir. Efendi Babamız (k.s) tarafından Efendi Hazretlerine “Mahmud’um bir elim sensin, bir elim İhsan” denilen ilim, irfan, kemal ve fazilet erbabı bir kimsedir.

 

dsc_0080Çocukluğu Efendi Hazretlerimizin kontrolünde geçen Masum Bayraktar Hoca Efendi, 4 yaş, 4 ay, 4 günlük iken ilim tahsil etmeye başladı. Hafızlığını İsmailağa Kur’an Kursunda zamanın hafızlıkta en kıymetli hocalarından olan Mehmet Boz Hoca Efendi de 7 yaşında tamamladı. Daha sonra hafızlığı kuvvetlendirmesini “benim ilk hocamdır” dediği ve yaşadığı sürece kendisinin ilim ve görev sorumluluğu Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker, aşkı ve azmi dünya ve dünya menfaatlerine değer vermemek konusunda ilham aldığı dedesi İhsan efendide tamamlamıştır.

 

Hafızlığın ardından İsmailağa Kur’an Kursunda o zamanki İstanbul’un tanınmış hocalarından dersler aldı. Büyük bir âlim olan dedesi İhsan Efendinin, Efendi Hazretlerimizin damadı Şehit Hızır Ali Muratoğlu hocanın ve bilhassa Efendi Hazretlerimizin sohbetlerine devam etti.

 

Nihayet Emsile, Bina, Maksud, Avamil, İzzi, İzhar, Kafiye, Molla Cami vb. gibi alet ilimleri onların vasıtasıyla da Fıkıh, Tefsir, Mektubat, Risale-i Kudsiye, Risale-i Halidiye vb. gibi âli ilimleri (yüce şeriat ilimlerini) tahsil edip icazetini aldı.

 

1991 yılında Efendi Hazretlerimizin emri ile zamanında Tekke diye bilinen ve şu anda da aynı isimle bilinen medresede hocalık vazifesine ve vaaz, ders okutma ve ilim yayma faaliyetlerine başladı.

 

Kur’an ve Sünneti, tarikat ve tasavvufu anlayıp idrak etmekte son derece büyük bir vukufiyeti, iyi bir Arapça’sı ve yaz kış demeden bütün namazlarını hatimle kılıp kıldıracak derecede kuvvetli bir hafızlığı olan Masum Bayraktar Hoca Efendi, Ramazan-ı Şerif aylarında sabah namazlarında İsmailağa Camiinde 7 yıl süreyle dayısı Ali Haydar hoca ile beraber mukabele okumuştur.

 

Masum Bayraktar Hoca Efendi, kıymetli büyüğümüz, kalplerimizin ilacı, gönüllerimizin sultanı, Evliyaullah’ın ve ulemanın serdarı, manevi evladı olmakla iftihar ettiğimiz Mahmut Efendi Hazretlerimizden tarikat dersi almış, O’nun daimi teveccüh ve manevi terbiyesiyle yetişmiş ve derslerini 4 yıl gibi kısa bir sürede 1997 yılında yine Efendi Hazretlerimizin kontrolünde tamamlamıştır.

 

Kalplere deva, ruhlara şifa olan Efendi Hazretlerimizin damadı Hızır Efendinin yanından şehadetine kadar bir an olsun ayrılmamış, adeta onu bir gölge gibi takip etmiş olan Masum Bayraktar Hoca Efendi’nin ilmi dirayeti, Efendi Hazretlerimize bağlılığı, ona teslimiyeti, sevgi ve muhabbeti herkesi hayrete bırakacak derecededir. Hiç tanımadan onu görenler bile Efendiye karşı teslimiyeti, Efendi anlayışını, Efendi hazretlerine ölümüne sevdayı gördüklerinde ona söyleyecek bir şey bulamıyor, şaşkınlık ve acziyetlerini itiraf etmek zorunda kalıyorlar.

 

Yaşadığı sürece Peygamber yolundan başka yol aramamış, O’nun izinden başka yol tanımamış, Efendi Hazretlerimizin gözünü, gönlünü, ferahlatan, rahatsızlığını gideren, varlığında Efendi Hazretlerini yaşatmaktan başka derdi olmayan, O’nun övüneceği müridi olmaktan başka bir sermayesi olmayan Masum Bayraktar Hoca Efendinin, ilmi dirayeti, ikna kabiliyeti, fesahatı, belağatı ve çabuk kavrayıp olaylara isabetli ve pratik çözümler sunuşu herkesi hayrette bırakacak derecededir. Bu konudaki en önemli eserleri açmış olduğu medreseler, yetiştirmiş olduğu hafız ve hocalardır.

 

İdeali olmayanın fedakârlığı olmaz, senin savunmadığın davanı başkası asla savunmaz. Bunca büyüklerin eteğine tutunduktan sonra, hele de Efendi Hazretleri gibi bir zata ihvan olduktan sonra bize küçüklük yakışmaz. Ben yoksam benim olmadığım yerde kimse yoktur ama kimse olmasa da bu millete dinini biz öğreteceğiz, başkası değil.

 

Fotoğraf Galerisi-4Gayemiz Allah, görev sahamız tüm dünya diyerek yeryüzünün tamamına Kur’an’ın nurlu ışığını yaymak için yola çıkan ve Efendi Hazretlerimizin “Her mahalleye bir kız, bir erkek kursu açın size İslamiyeti söz veriyorum” vaadi doğrultusunda dünyanın her köşesine medrese açmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Masum Bayraktar Hoca Efendi Türkiye’de 25 bölgede 172 medrese, 500’den fazla hoca kadrosu ve on binlerce talebesiyle faaliyetlerine devam eden Fatih Medreseleri Genel Başkanlığı’nın yanı sıra halen İstanbul ili Beykoz ilçesi Kavacık semtinde bulunan Medine Mescidi merkezli olarak; İstanbul ve Anadolu’da Ehli Sünnet itikadını, İslam ahlakını ve din bilgilerini yayan insanları ebedi saadete kavuşmaya teşvik eden, dine uymak, sünneti ihya, bidatleri imha, zikir ve murakabeye devam etme hakkındaki çok tesirli konferans ve sohbetleri yayma faaliyetleri ve hizmetleriyle devam etmektedir.

 

Evli ve 5 çocuk babası olan Masum Bayraktar Hoca Efendiye Mevla’dan sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diler, daha nice hayırlı ve faydalı hizmetlerle muvaffak kılmasını temenni ederiz.

 

YETİŞTİRMİŞ OLDUĞU TALEBELER

 

1991 yılında İstanbul, Fatih, Çarşamba’da bulunan Tekke medresesinde hocalık vazifesine başlamasıyla birlikte bugüne kadar yüzlerce hafız ve hocalar yetiştirerek, onlara icazetler vermiş, icazet alan genç hocalarına medreseler açarak vazife yapmasını sağlayıp bugüne kadar yüzlerce bekar hocasını evlendirmiştir. Her geçen gün daha da büyüyerek medrese çalışmaları devam etmektedir.

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI

 

Haftalık sohbetlerle irşad vazifesine devam edip, 81 İl’de Örnek Genç Konferansları düzenleyip, İstanbul’da her ay düzenli olarak Hayat Dersi Konferansları düzenleyip, Her sene 81 İl’de Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker çalışmaları yapıp, Sultan Fatih Turizm ile Hac ve Umre organizasyonları düzenleyip, Aylık İlim, Kültür, Tarih ve Tasavvuf konulu Yeni Duruş Dergisi çıkartılmasını sağlayıp, Talebeler için Temel Dini Bilgiler, Kur’an-ı Kerim, Elif-ba, Okuma-Yazma-Matematik vb. gibi kitaplar bastırıp, Türkiye’de bulunan 25 Sivil Toplum Kuruluşu vb. her türlü faaliyetlerin yapılmasını ve kontrollerini yapmaktadır.

Heyet Kurulu üyesi Reşit Kazancı Hoca

 

Yorum yapın