Mekke Mescidi Cuma Hutbesi "İnsan Suresi" | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Mekke Mescidi Cuma Hutbesi “İnsan Suresi”


15 Mart 2013 Cuma günü Fatih Medreseleri 1. Merkez Bölge Mekke Mescidinde cuma namazı huşu ile kılındı. 1.bölge müdürü Cemil Işık hoca cemaate cuma öncesi insan suresinin ilk ayeti kerimelerini duyurdu

 

1 – Gerçekten insan üzerine zamandan öyle bir müddet geldi ki o zaman o, anılmaya değer bir şey değildi.

 

2 – Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden (erkek ve kadın sularından) yarattık da onu işitici, görücü yaptık.
3 – Kuşkusuz biz ona yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör.
4 – Çünkü biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır.
5 – Kuşkusuz iyiler de karışımı kâfûr olan dolgun bir kadehten içerler.
6 – Bir kaynak ki ondan Allah’ın kulları içerler, güzel yollar açarak akıtırlar onu.
7 – O kullar adaklarını yerine getirirler ve fenalığı salgın (olan) bir günden korkarlar.
8 – Düşküne, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler.
9 – “Size sırf Allah rızası için yemek yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz.” 


Ardından hutbeye çıkan Cemil hoca şunları anlattı.

 

İnsanın yaratılışı! Allah insanı harika bir varlık olarak topraktan yaratmış ve ona kendi ruhundan can vermiştir.

 

İnsan akıl, hafıza ve irade gibi üstün yeteneklerle donatılarak yaratılmıştır.

 

Beden olarak Dünya hayatına ruh yönüyle ise mana alemine uyum sağlayabilen bir güce sahip kılınmıştır. Nitekim bu yüce yaratılışa yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in Tin suresinin 4. Ayetinde şöyle dikkat çekilmektedir; “Elbette biz insanı en güzel şekilde yarattık” buyurmuştur.

 

İnsanın yaratılış gayesi nedir! İlk insan ve ilk peygamber olarak Adem (a.s.) yaratmadan önce yüce Rabbimiz meleklerine şöyle hitap eder; “Ben yeryüzünde benim dinimi anlatacak benim dinimi yaşayacak bir halife yaratacağım” buyurmuş ve biz insanların yeryüzünde kainatın sahibi yüce yaradanımızın birer halifesi olduğumuzu beyan etmiştir.

 

İnsanın yeryüzüne gönderilmesindeki en büyük gaye ilahi emir ve yasaklara uymak dini mübini İslamı Ehli sünnet vel cemaat çizgisinde yaşamak ve yaşatmaktır.

 

Rabbimiz insanı o kadar şerefli yaratmıştır ki ona hiçbir canlıya vermediği  akıl ve iradeyi vererek kutsal  emaneti üstlenme  şerefine mazhar eylemiştir

 

Bu husus Kur’an-ı Kerim de şöyle beyan edilmiştir; “Elbette biz emaneti göklere, yerlere ve dağlara teklif ettik. Onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan kaçındılar onu insan yüklendi.”

 

 

Değerli İnsanlar! Cismen küçük olan insan manen bir alemdir. Alemde ne varsa numuneleri insanda mevcuttur. Ruhu ruhlar aleminden hafızası levhi mahfuzdan hayali alemi misalden haber verir.

 

Yüce Rabbimiz zariat suresi 56. Ayette; “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler için yarattım” buyurmuş ve biz insanların yaratılışındaki en büyük amaç ve hikmeti Allah’a ibadet ve kuluk olduğunu beyan etmiştir.

 

İbadet insanı Allah’a yaklaştıran en büyük vasıta ve en güzel aracıdır.

 

İbadet insan ile Mevla arasındaki en güzel bir nimettir. Dünya hayatında geçirdiğimiz zamanların en güzeli ibadetle geçirdiğimiz vakitlerdir.

 

Bir kulun Mevla ile geçirdiği en güzel zamanlar ibadetle geçirdiği vakitlerdir. İbadet ruhumuzu yüceltir. Gönüllerimizi huzur ve mutluluğa kavuşturur, ahlakımızı olgunlaştırır.

 

O halde geliniz ey insanlar, kıymetli Müslümanlar ruhlarımızın gıdası, gönüllerimizin huzuru ve mutluluğu manevi ve maddi sıkıntılarımızın ilacı bu kadar nimetleri bize ikram eden Allah’a karşı ibadetere bir şükür olarak sımsıkı sarılalım. İbadetlerimizi hakkıyla yerine getirelim inşallah.

 

Ahirette cezalardan kurtulmanın ve ebedi mutluluk yurdu olan cennete kavuşmanın yegane vesilesi de Allah’a ibadet olduğunu unutmayalım.

 

Bir veliye sormuşlar insan nasıl olmalı diye. Son anında nasıl olmak istiyorsa öyle olmalı diyerek Hutbeyi sonlandırdı.

 

 

 

 

mekkemescidi

 

Yorum yapın