15 Temmuzdan Almamız Gerekenler | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

15 Temmuzdan Almamız Gerekenler


Bundan tam bir yıl önce cennet vatanımızda çok büyük bir mücadele verildi. Dış mihraklar Türkiyemizin bölünüp parçalanması, yiyip tüketilmesi için uşaklarıyla beraber büyük bir saldırı gerçekleştirdiler. Ama asil milletimizin göğsündeki iman, almış olduğu vatan aşkı, şuuru onların bu hilelerini boşa çıkarmıştır elhamdülillah. Önce Rahman’ın rahmeti, sonra ise 249 şehidimiz ve asil mitlerimizin mücadelesiyle beraber vatan kaybından  kurtulmuş olduk. Bu darbede İki yönlü hedef vardı. Birincisi 1000 yıllık tarihi olan özgeçmişimizi tarihten silmek, vatanımızı bölüp parçalamak. İkinci olarak ise ehli sünnetin tek kalesi, tek muhafızı olan cennet vatanımızı onun bünyesindeki Sahih din anlayışına sahip Alimleri, cemaatleri silip süpürmekti. Ne var ki Rabbim fırsat vermedi. Bu saldırıyı halkımızdan bazıları cemaat saldırısı gibi düşünerek maalesef sahih cemaat anlayışında olan insanları da töhmet altında bırakıyor ve önyargıyla bakıyorlar.

Halbuki daha önceki yaşantısında sadece taviz üzerine kurulan, dinin temel ilkelerini rahat bir şekilde çiğneyebilen, her türlü şantaj montaj gibi illegal işlerle insanları esir alan, kendi halkına namlu uzatan, kurşun sıkan ruhun, asla cemaat olamayacağını halkımız daha önceden anlaması gerekiyordu. Şimdiyse o 1000 yıllık temeller özerine kurulu hizmetlerin devamı olan sahih din anlayışına sahip cemaat ve  Alimlerimizin aynı kefeye konması onlara yapılan büyük bir haksızlıktır. Darbedeki hedeflerden bir tanesi galip olurlarsa İslam’ı ve cemaatleri silmekti. Başarılı olamazlarsa zaten halk cemaatleri kendisi silecekti düşüncesiyle 40 yıl önce temelleri atılan bu çalışma da maalesef azda olsa başarı elde ettiler.

Burada halkımızın cemaatlere karşı önyargıyı bırakıp Kuran’a göre hareket etmeleri daha güzel olacaktır. Rabbimiz Enam Suresinde İbrahim aleyhisselamın kendisini aradığını bizlere haber verirken, İbrahim aleyhisselam hakkı hakikati arayışta zirveyi buluncaya kadar, hedefe ulaşıncaya kadar yoluna devam etti. Arayış esnasında ki basamaklar onu hedeften alıkoymadı.

Halkımızda her ne kadar daha önce desteklediği, belki de gönül verdiği fetocülerle alakalı her ne kadar yanılsada, bütün cemaatleri aynı kefeye koymak cemaatlere karşı yapılacak bir haksızlık ve zülüm olacaktır. Ehlisünnet inancına taşıyan sahih Alimler, hocalar ve cemaatlerin büyükleri bu gece yollara dökülerek canlarına ortaya koyarken, bir taraftan Medresedeki talebeleri ile duaya kalkarak vatanımızın muhafazası için Mevlaya niyazda bulunurken, hainlerle aynı kefeye konması Allah nezdinde de kabul edilecek bir hareket olmayacaktır.

Eğer gerçekten biz sahih Alim, hoca ve cemaatlerin vatanımıza yapmış olduğu hizmetleri görmezlikten gelirsek nankörlük olur. Eğer yapmış oldukları hizmetleri kabul ediyorsak, öyleyse onlara önyargıyla yaklaşmamamız daha doğru olacaktır.

Vatan sevgisi imandandır. Rabbim vatanımıza zeval vermesin.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın